Етикети

,

Словата ни са като водна стихия: могат да ни възродят, но могат и да ни удавят.
***
На доброто се отговаря с добро. На злото – със справедливост.
***
Ако доброто даряваш на врага си, как и с какво ще дариш приятеля си?
***
Не е страшно, че хората не ме разбират. Страшно е, когато аз не мога да разбера хората.
***
Винаги се срамувам, когато делата ми изостават от думите.
***
Ако хаосът потърси убежище в душата ти – пусни го. Възможно е да я успокои.
***
Домът на човека е там, където душата му е в покой.
***
Човек не трябва да съжалява за това, което е извършил в мигове на радост.
***
Човек трябва да се учи цял живот. Знанието е смисъл, който трябва да се поддържа жив като огъня.
***
Към знанието има три пътя. Първият е се нарича Размисъл и той е най-благородния и рядко срещан. Вторият е Подражание – той е най-лековат и лесен за следване. Третият се нарича Опит и той е най-трагичния.
***
Когато господства логореята, хората са роби.
***
Човекът е човек, когато е сит.

Божидар Ивков

Реклама