Етикети

, ,

Няма такова понятие, като „съвременно лекарство“. Не съществува понятие „иновативно лекарство“. Toва е маркетингова реторика на продажбите, която ни натрапват всички фармацевтични концерни – каза зам.министърът на здравеопазването Игор Раджиевич-Виницки по време на дебата, обобщаващ действието на закона за реинбурсирането.

Много добре знаем, че лекарството трябва да бъде: ефективно, безопасно за пациента, възможно най-ефикасно, да има минимум странични нежелани ефекти, да не бъде токсично и да бъде използвано толкова кратко, колкото това е възможно, защото всички лекарства са ксенобиотици[1]. Това ни е известно много добре.

Във връзка с казаното, начинът по който вземаме решение за реинбурсиране, това е да се определи, първо, дали дадената технология е добра, т.е. тя е успешна, безопасна, дали това е технология, която отговаря на критерия да не възпрепятства достъпа на болни с други заболявания до публични средства.

Затова е въведен критерия ефективност на разхода – записан в закона, която оценяваме на равнището на трикратния брутен вътрешен продукт на глава от населението, получена за една година живот с добро качество, или за 1 QALY. Toва е фундамент за всички решения за реинбурсиране.

На тази основа аз съм в състояние да отговоря на въпроса: защо определено лекарство още не се реинбурсира или защо неговото реинбурсиране не е било възможно в определена ситуация. Затова, защото това лекарство или не е имало висока ефективност, или не е било безопасно, или не е отговаряло на критерия по отношение на ефективността на цената. Това е много важно.

Това също е отговор на въпроса, защо нито една от тези молекули не са попаднали в психиатрията. Защото през тези години не е имало такива молекули – а вече четири години в министерството се занимавам с лекарствена политика, която да изпълнява тези критерии, въпреки, че са разгледани множество предложения.

Ако става дума за технологиите, които нямат доказан ефект върху удължаването на живота, особено в онкологията, а имат само влияние върху сурогатите, т.е. на опосредени точки от клиничните изследвания, показващо различно дефиниране на прогреса на болестния процес, но нямат влияние върху цялостното преживяване, нямат влияние върху качеството на живота, то това са технологии, които министърът на здравеопазването неминуемо отхвърля.

Стимулирането на най-висока консумация не е самоцел. Нямаме за цел поляците да купуват все повече лекарства и да вземат все повече опаковки на глава от населението на година, на месец, защото това са действия, които са вредни за здравето. Знаем много добре, че при лицата на 65 и повече години – така смятат някои гериатри [2], а и такива са световните данни – всяка трета хоспитализация е резултат от лекарствени взаимодействия, т.е. от интоксикаия, получена в резултат от приема на голямо количество лекарства едновременно.

Изказване по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване в полския сейм от 21 юли 2015 година.

Бележки:

[1] Ксенобиотик (от гръцки ξένος – чужд – и βίος – живот). Това е условна категория, с която се обозначават чужди за живите организми химически вещества, които естествено не влизат в биотичния кръговрат. (бел.прев.)

[2] Гериатрия – научна дисциплина, дял от медицината, която изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите при възрастните хора. Гериатрията е дял от геронтологията – обща биологична наука за възрастните организми. Гериатър – лекар, специалист по гериатрия.

Източник: Lek innowacyjny? Nie ma czegoś takiego. W: Рynekaptek.pl, 13.08.2015. http://www.rynekaptek.pl/wywiad/lek-innowacyjny-nie-ma-czegos-takiego,9680.html

Преводът е направен с любезното съдействие и разрешение на Рynekaptek.pl и на главния редктор г-жа Луиза Якубяк.

Превод от полски език
доц. д-р Божидар Ивков