Етикети

, ,

Каква е същността на стереотипите и предразсъдъците? Как възникват и се развиват? Как се проявяват към инвалидността и хората с инвалидност? Могат ли да бъдат преодолени?

На тези въпроси търси отговор Йоанна Кирстен в статията си „Стереотипи и предразсъдъци по отношение на хората с инвалидност“.

Спомням си, че тази статия, заедно с разрешението за превод,  получих през 1997 година. В периода март-юни 1997 година я преведох, но така и не успях да я публикувам. И макар днес да изглежда поостаряла, все пак си заслужава да бъде публикувана и прочетена, защото дава много отговори и не е загубила своята актуалност през изминалите 18 години.

„Представите за хората с инвалидност, основаващи се върху стереотипи и предразсъдъци, водят до формирането на негативно, дори враждебно отношение към тях. Този проблем е толкова съществен, че само изграждането на адекватни представи за хората с инвалидност може да доведе до пълната им интеграция в обществото“ – казва Й. Кирстен.

И така, какво представляват стереотипите и предразсъдъците?

STEREOT

доц. д-р Божидар Ивков