Етикети

, ,

Ортопедичните средства вече са се превърнали в неразделна част от комплексното лечение при различни заболявания и травми, в т.ч. и при ревматичните заболявания. Те могат да се използват самостоятелно, но най-често са свързани с прилагането на медицинска рехабилитация: кинезитерапия (лечебна физкултура), физикотерапия (физикални процедури) или трудотерапия. Ортопедичните средства оказват влияние върху ускоряването и подобряването на ефектите от медицинската рехабилитация.
Ортопедичните средства са подразделят на три големи (основни) групи, а именно:

(1) Протези – предназначени са за възстановяване – частично или изцяло – на функционалните възможности на отделни части и/или на цели крайници на човешкото тяло. Тук се включват различните изкуствени тазобедрени, раменни или коленни стави, протезите на ръка или крак и др.;

(2) Ортези – това са различни технически конструкции, чиято задача е да коригират, да облекчат или да стабилизират някаква част от опорно-двигателния апарат. Тук се включват различни маншони, специални колани и др.

(3) Помощни средства – средства, благодарение на които се подобряват възможностите за мобилност, за придвижване от едно място до друго. Включват бастуни, канадки, патерици, инвалидни колички и други.

Ортезите представляват обширен клас ортопедични приспособления, които са индивидуално подбрани и/или приспособени технически конструкции. Те се използват за фиксация, стабилизация, корекции и разтоварване на отделни елементи на опорно-двигателния апарат: гръбначен стълб и/или стави, след травми, операции или при определени заболявания [1, 2].

Коригиращите ортези често се използват при някои ревматични заболявания, особено в началните етапи, когато деформациите на отделни сегменти на опорно-двигателния апарат са все още слабо изразени. Те се поставят с цел да коригират или да задържат последващи деформации, които са възникнали или е възможно да се появят в крайниците на тялото. Ортезите са средства, които са далеч по-ефективни от социално-икономическа гледна точка, защото са по-евтини, не изискват откъсване от рутинния ежедневен ритъм на функциониране и т.н. Освен това те са направени по начин и от материали, които не предизвикват аверсия в околните и не затрудняват социалните взаимоотношения на човека с ревматично заболяване.

Понякога обаче корекцията с помощта на ортези на настъпилите деформации не е възможна, тъй като самите те са твърде сериозни. В тези случаи е наложителна хирургична интервенция, особено когато деформациите на опорно-двигателния апарат сериозно ограничават или правят невъзможна мобилността на човека и силно ограничават неговите възможности за справяне с ежедневните задачи и влизане и поддържането на присъщи за човека социални отношения. В периода след оперативното лечение също могат да се прилагат ортези, които позволяват запазване на правилната позиция и осигуряват (стабилизиращи ортези) по-бързото възстановяване на човека с ревматично заболяване.

Хората с ревматични заболявания могат да ползват готови ортези или изработени индивидуално за конкретен човек. Индивидуалните ортези би трябвало да се изработват в специални работилници от лица със съответната подготовка. Коригиращите и стабилизиращите ортези най-често се изработват от специален термопластичен материал, а неговите характеристики оказват влияние върху начина на употреба от страна на човека с ревматично заболяване. Това означава, че ортезите трябва да се държат далеч от по-силни източници на топлина: например те не бива да се сушат върху радиатор или калорифер, защото се деформират и стават неизползваеми. Освен това деформираните ортези не могат да се използват при ходене с патерици или бастуни. За сметка на това, ако се налага, с доброкачествената ортеза е възможно да се спи и да се правят упражнения.

При използване на готови ортези за различните крайници също се налага приспособяване към индивидуалните потребности на човека. Това трябва да стане с помощта на ортопед, кинезитерапевт или ерготерапевт. Тези ортези имат определен размер, който се избира от специалист. От особено значение е да бъде избран подходящия модел с подходящите характеристики и параметри. Човекът с ревматично заболяване трябва да бъде обучен от съответния специалист как правилно да поставя и да сваля своята ортеза, особено в случаите, когато са налице двигателни (функционални) ограничения. По мнението на специалистите [1] това е важно независимо дали става думи за слаби болестни промени, например в коленната става и се използва стабилизатор под формата на специална еластична лента, или е факт увреждане на сухожилията и се използва класически стабилизатор, чието предназначение е да поддържа коленните стави в правилно положение като прави невъзможни нежеланите движения.

Има и друга група ортези, които са предназначени да се използват по време на работа. Те са изработени от меки и еластични материали и са в състояние да коригират, дори да стабилизират правилната позиция на ръцете. Те са трайни, като същевременно предпазват ръката по време на извършването на различни по вид и тежест ежедневни действия.

Важно е да се знае, че всеки вид ортопедични средства оказва влияние върху организма. Непосредственият контакт на материала с кожата влияе върху нея – търкане, загряване или прегряване, трофични промени или контакти с белези. Освен това влияние търпят и тъканите, които са разположени по-дълбоко, например мускулите (дълготрайното използване на една ортеза може да предизвика отслабване на силата и масата на мускулите). В тези случаи е важно да се наблюдава кожата на мястото на контакт с ортезата и при най-малките изменения е важно да бъдат информирани лекарят или кинезитерапевтът.

Как може да се избере подходящата ортеза? Изборът преминава през няколко етапа:

(1) оценка на функционалния проблем,

(2) избор на подходяща конструкция (вид),

(3) изработване,

(4) корекции и приспособяване,

(5) информиране на ползвателя на ортезата за начина на употреба и съхранение,

(6) постигане на съгласие от страна на човека с ревматично заболяване и приемане на препоръчваното решение.

Когато човекът с ревматично заболяване съзнателно приеме да ползва препоръчаната му ортеза (или ортези) се създават условия за постигане на желаните терапевтични резултати. Привидното съгласие, а в резултат на него рядкото ползване или въобще не ползването на ортезата, могат да предизвикат необратими последици[1]. Ако има съмнения те трябва да бъдат обсъдени със специалист и при възможност ортезата да се промени и допълнително адаптира към индивидуалните потребности. В противен случай е важно да се търси друг вид решаване на съществуващите проблеми, което ще бъде прието от човека с ревматично заболяване.

Трябва да се помни, че всеки вид ортеза трябва да бъде използван в съответствие с предписанията на специалистите. И тъй като в организма непрекъснато се извършват промени, както и във връзка с това, че вече се ползва някакъв вид ортеза, тя трябва да се променя от време на време в съответствие с тези промени, за да може да се постигне максималния терапевтичен ефект.

И още нещо, което е важно да се знае: oртезите могат да бъдат и ефикасно профилактично средство[2]. Те могат да предпазват ставите от травми или вторични увреждания и наранявания, както и силно да редуцират риска от след оперативни усложнения.

Какво представляват ортезите и как изглеждат може да се види в интернет [3]. Там могат да се открият и адреси на фирми, търгуващи с ортези или дори да се поръчат по интернет. И все пак не бива да се предприемат действия преди консултация със специалист.

Източници:

[1] Prusinowska, A. (2015) Zaopatrzenie ortopedyczne w chorobach reumatycznych – ortezy kończyn. [on-line: http://www.instytutreumatologii.pl/userfiles/Spotkania_czwartkowe/ortezy.pdf%5D. Materiał przygotowany przez Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia Instytutu Reumatologii na podstawie wykładu dr Agnieszki Prusinowskiej, fizjoterapeutki z Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej IR wygłoszonego w ramach cyklu „Czwartkowych Spotkań z Reumatologią”

[2] http://www.dobrota.ru/page/page794.html

[3]https://www.google.bg/search?q=%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CEEQsARqFQoTCM_40sbsisYCFQGyLAodFP4AXQ&biw=1440&bih=743

доц. д-р Божидар Ивков