Етикети

, , , , ,

Предговор

Всички публикувани тук цитати вече са видели „бял свят“ в една или друга моя публикация в блога ми, а и не само там. Когато ги систематизирах – по друг повод – видях, че се оформя една относително цялостна, макар и изключително фрагментарна, картина на медицината и здравеопазването, на преживяванията на хората с хронични заболявания и др. Затова реших да публикувам този малък сборник като своеобразен протест срещу опростяващите генерализации на редица проблеми, което – според мен, е целенасочена политика за стереотипизация, стигматизация, дискриминация и социално изключване на хронично болните, на хората с инвалидност, на тези, които живеят всекидневно с хронична физическа болка.
Този сборник е и своеобразна реакция срещу поставянето на знак на равенство между инвалидност и трудо(работо)способност, което също не е вярно и е изключително вредно. Особено за родителите на деца с трайни увреждания и за самите деца, защото това често ги подлага на социално изключване, отнемайки им достъпа до адекватни и качествени здравни грижи и социални услуги.
Искрено се надявам, че този скромен сборник ще бъде полезен за много хора в стремежа им да разберат сложните проблеми на съвременността, свързани с медицината и здравеопазването, със собствените си преживявания, със самотата, в която са „заточени“ от съвременната медицина и социална политика…

Божидар Ивков

София
06.05.2015 г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЕДИЦИНА