Етикети

, ,

В масовото съзнание подаграта се възприема като болест на богатите хора и често е наричана „царска болест“. Днес обаче подaграта е широко разпространена, тя е престанала да бъде болест на елитите, а се проявява все по-често във всички социални групи и прослойки.

Според епидемиологичните проучвания най-голямо нарастване на заболеваемостта от подагра е регистрирано във Великобритания, където относителния дял на хората с подагра е нараснал от 1,5% на 3% от населението. Много по-често (шест пъти) от подагра боледуват мъжете, в сравнение с жените. В САЩ изследванията National Health и Nutrition Examination Survey са показали, че в периода 1988-1994 г. от подагра са боледували 2,7% от северно американците, докато в периода 2007-2008 г. този относителен дял е нараснал на 3,9%. Смята се, че причините за това нарастване на заболеваемостта от подагра са свързани с повишаване на благосъстоянието на хората, затлъстяването, застаряването на населението и др.

Според данни от изследване, проведено в Полша сред 1000 лица на 15 и повече години, става ясно, че 1% от населението на страната има проблеми с подаграта. Въпреки това полските изследователи смятат, че заболеваемостта от това ревматично заболяване е подобно на тази, регистрирана в Германия – 1,4% от популацията. Един от сериозните проблеми при установяване на реалните размери на заболеваемостта, е свързан с факта, че болестта все още не се диагностицира и лекува адекватно и затова вина имат както пациентите, така и лекарите (PAP 2015).

С други думи, подаграта се очертава като едно от най-разпространените ревматични заболявания при възрастните, като относителния дял на засегнатите през последните години се увеличава (смята се, че заболяването засяга между 1,5 и 4% от възрастните хора в развитите страни).

„Патологичните промени при подагра са резултат от прекомерно натрупване на пикочна киселина в тялото – хиперурикемия, която се дефинира като серумни нива на уратите над 404 или 414 mcmol/l. Отлагането на кристали от мононатриев урат в ставната течност и в други локализации обуславя повечето от симптомите на заболяването“ (Василева 2013). Подаграта е заболяване, което може да доведе до трайно увреждане на ставите и да предизвика сериозни промени в начина и качеството на живот на човека, да се превърне във фактор водещ до процес на обедняване и дрги значими негативни социални последици, в т.ч. и инвалидизация.

Продължителната и силна физическа болка, заедно със зачервяването на кожата и отокът около засегнатите стави, е един от симптомите за наличие на подагра. Най-често болката се появява през нощта или рано сутрин. Кризите, предизвиквани от подагра, внасят несигурност и неопределеност в живота на човека. Той може да изпитва проблеми при изграждане на житейските и професионалните си планове, да се сблъсква със затруднения или ограничения при изпълнение на присъщите за него социални роли и в извършването на ежедневните дейности. Подаграта, както и мнозинството ревматични заболявания – освен всичко друго – се проявява като пряка заплаха за разрушаване на присъщите за даден човек начин на живот, житейски и професионални навици, предпочитания, близки и по-далечни планове и др.п.

Заболяването трябва да бъде лекуванo още с първите симптоми за настъпване на кризата. Първата атака може да отзвучи за няколко дни, но може да продължи и до две седмици. При лечението на подаграта се използват нестероидни противовъзпалителни лекарства. Освен това се налага да се направят сериозни промени в дневния режим и в начина на хранене – необходимостта от тези промени понякога могат да бъдат много по-мъчителни и трудни за даден човек дори в сравнение с болката, която е принуден да изтърпява. Това е валидно при всички заболявания, които провокират появата и трайното съществуване на хронична физическа болка. Лечението на подаграта налага и прилагането на лекарства, които снижават кръвното налягане, концентрацията на пикочна киселина в кръвта, която не трябва да надвишава 6,8 mg/dl, и др. Над тази норма започва отлагането на кристали.

За хората с подагра съществуват и други здравни проблеми – често при подагра се проявяват и съпътстващи заболявания и дисфункции, като високо кръвно налягане, сърдечно-съдови проблеми, повишено равнище на холестерола, метаболични смущения, диабет, дори камъни в бъбреците. Тези здравословни проблеми са в състояние да „извадят“ човека от типичното за него русло на социална активност и функциониране, да го „потопят“ в света на страданието, да породят чувство за обреченост, безсилие – т.е. той да навлезе в траектория на страданието (в смисъла, който влага в това понятие немския социолог Фриц Шютце). В тази ситуация човекът с подагра се усеща безсилен да влияе върху външните фактори, предизвикващи неговото страдание, макар че в случая с подаграта, както и с други ревматични заболявания, външните фактори са концентрирани в неговото тяло и – доста често – в неговия начин на живот.

Подаграта – особено, когато не се лекува адекватно и човекът не промени своя начин на живот и хранене – може да се хронифицира и да предизвика задълбочаваща се инвалидизация. В Полша е изчислено, че през 2013 година подаграта е била причина за 280 000 болнични дни, а стойността на загубите от намалената продуктивност по този повод се изчисляват на 52 милиона злоти – около 25-26 милиона лева. Да не говорим за преките финансови загуби за всеки човек, който е бил принуден да не работи поради заболяването, както и не-планираните разходи за лекарства, прегледи и изследвания.

При подагра се прилагат и някои рехабилитационни и физиотерапевтични процедури, които изискват време и средства. В интернет могат да се открият множество сайтове с препоръки за един или друг вид диета и лечение на подаграта. Самолечението не е препоръчително, защото може да доведе до влошаване на здравето и да задълбочи негативните социални, психологически и икономически последици, както за човека с подагра, така и за неговото семейство.

Източници:

Василева, З. (2013) Нови препоръки за поведение при подагра. http://medicalnews.bg/2014/01/19/

Подагра. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0

PAP/ (2015) Eksperci: gwałtownie rośnie zachorowalność na dnę moczanową. W: Rynek Zdrowia z 13 kwietnia. http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Reumatologia/Eksperci-gwaltownie-rosnie-zachorowalnosc-na-dne-moczanowa-Serwis-Reumatologia,150744,1011.html