Етикети

, ,

Ако днес учим децата си по начина, по който сме ги учили вчера, ние ограбваме бъдещето им.
***
В образованието е важно качеството и израстването на мисловния процес, а не механичното производство на верни отговори, представяно като знание.
***
Всеки успех в науката е породен от нечия дързост на въображението.
***
Да мислиш е риск, защото да мислиш означава да подлагаш привидно стабилния свят в опасност, без да си наясно какво ще се появи на негово място.
***
Щастието е оптимално съчетание на лични способности и наличие на социални възможности тези способности да се реализират.
***
Демокрацията е много повече от форма на управление. Тя преди всичко е начин на зачитане правата на другия, т.е. начин да се споделя общия опит.
***
Добре формулираният проблем е наполовина решен проблем.
***
Всеки човек, който стреми кум усъвършенстване и уважение на живота и неговата уникална ценност, е добър човек.
***
Постигайки целта си ние сме изградили условията, за да си поставим следващата цел – всеки край на нещо е начало на друго, и във всяко начало е заложен краят на новото.
***
Единствената свобода, която има трайно значение, е свободата на интелигентност, тоест свободата на наблюдение, преценка, анализ и действие, упражнявана в името на цели, които си заслужават. Най-често срещаната грешка, свързана със свободата, е да бъде идентифицирана със свободата на движение или с физическата страна на някаква дейност. Ето защо не рядко инвалидността се приема като форма на не-свобода.
***
Изкуството е най-красивият и безопасен начин за комуникация, който съществува.
***
Мисленето трябва да бъде постоянна, а не проблемнообвързана дейност.
***
Моралът не е сборник с рецепти за правилни постъпки.
***
Не винаги е подходящо мислите, когато ги има, да се изразяват гласно.
***
Смислите и значенията не са социален килим, по който се разхождаме, избирайки шарките, върху които да стъпим. Те са дълбоко скрити в нас – често дори не осъзнавани. Разкриването и разбирането им изисква многостранен и задълбочен анализ.
***
Не можем да извадим от главите си нещо, което го няма.
***
Носейки придобитите значения на миналото, намираме смисъла в сегашния миг и се учим да действаме в бъдеще.
***
Живот без цели и усилия за постигането им, е безсмислен.
***
Образованието е процес, то е друго име на живота.
***
Ние се формираме като правим избори и поемаме отговорност за тях.
***
Човек живее в свят на предположения, митове, стереотипи, предразсъдъци и несигурност.

Божидар Ивков