Етикети

, , ,

Ние ставаме все по-нечувствителни един към друг. Вместо съчувствие и съпричастност си разменяме негативни оценки, лепим си етикети, без да имаме право на това. Отблъскваме протегната ръка – „Мошеник!“ – прелита мисъл в главата ни. А ако се взрем в очите на човека протегнал ръка за помощ може би ще разберем, че той наистина е изпаднал в беда. Подминавайки го не си даваме сметка, че ние сме в по-голяма беда от него – започнали сме да губим човешкото в себе си.
***
Проблемите започват тогава, когато изгубим способността си да изслушваме това, което не ни се иска да слушаме.
***
Славата изсмуква жизнените сили на човека.
***
Да си богат има смисъл само тогава, когато знаеш как да раздаваш парите си. Даването на пари без цел и посока не помага на никого.
***
В съвременните развити общества успехът е право пропорционален на богатството. И това естествено опорочава всичко, дори искрения жест на доброта.
***
Когато си беден губиш своята индивидуалност и идентичност.
***
Човек може да издържи всичко, докато това „всичко” не го смаже.
***
Питат ме, защо продължавам да парафразирам? Защото това ми харесва и ме прави щастлив.
***
Ако искате да разберете човекът, най-напред вижте как се отнася с тези, които са по-ниско от него в социалната йерархия.
***
За да живееш добре не е достатъчно само да мечтаеш.
***
На хората с инвалидност се гледа като на хомогенна маса – като на някаква социална каша. Не, те са също такива индивидуалности, както и всички останали.
***
За да бъде щастлив човек, трябва да се гордее с малкото добро, което е направил, а не цял живот да се срамува от грешките си.

Божидар Ивков