Етикети

, ,

От мига на нашето раждане трябва да започне интелектуалният ни растеж – първоначално с помощта на родителите, а след това чрез самообразование, мислене и трупане на опит. И това е процес, които може и трябва да прекъсне само смъртта.
***
Всеки човек има право и трябва да бъде уважаван като личност, но никой не бива да бъде митологизиран и идеологизиран.
***
Забравиш ли съвестта си на някой житейски друм след това вървиш без себе си.
***
Ако човек е добър единствено заради страх от наказание – божествено или земно, или очаква награда за доброто си, той е достоен за съжаление.
***
Съвършенството на мислите и объркаността на целите, както и несъвместимостта на двете, са най-големите проблеми на съвременните хора.
***
Любовта е по-добър учител във всичко, в сравнение със задължението.
***
Ако не можеш да обясниш нещо простичко, то или не го разбираш достатъчно добре, или си философ.
***
Нито един проблем не може да бъде решен със същото ниво на съзнание и знание, с които е бил създаден.
***
Щастлив е този, който умее да улови тъмата на миналото си, мъглявото си бъдеще и да ги осветли в мига, в който живее.
***
Всичко, което е ценно не винаги се оценява; всичко, което се оценява, не е задължително да бъде ценно.
***
Властта е майка кърмилница за хората без морал и съвест и мащеха за всички останали.
***
Всеки човек трябва да е точно толкова глупав, колкото е, но не и по-глупав.
***
Търси реално съществуващия си Аз, а не миража, който е създало твоето тщеславие.
***
Човек, който чете много, но използва мозъка си малко, си губи времето и се превръща в мързелив глупак.
***
Човек, който никога не греши, никога не прави нищо.
***
Големите души и умове винаги срещат свирепа опозиция от посредствените умове и тесногръдите душици.
***
Да се гневиш значи да развиваш самоубийствена глупост.
***
Информацията не е знание, а… информация.

Източник: http://www.highviewart.com/albert-aynshtayn-25-filosofski-uroka-za-zhivota-2782.html

Божидар Ивков

Реклама