Етикети

,

Бъдещето е различно от миналото, когато народът не страда от амнезия за миналото.
***
Страхуваме се от всяко зло, което смятаме за голямо. Често желаем да избегнем чрез по-малко зло едно по-голямо зло, от което се страхуваме, но най-често тази боязън си прави лоши шеги с нас.
***
Вежливостта или скромността е желание да се живее според мнението на другите за сметка на собствените стремежи и мечти.
***
Глупакът не може да бъде възвишен. Възвишеността се среща рядко, а глупостта прекалено често.
***
Завистта е омраза, която отравя смъртoносно човек.
***
Любовта може да бъде по-силна от смъртта.
***
Малодушието сковава действията ни, особено когато се налага да се правят жертви или добро.
***
Всеки човек, който има съвест се стреми да живее честно.
***
Надменност винаги е последица от прекалено завишена самооценка.
***
„Най-доброто качество на парите е тяхното количество“ – е, тази мисъл дори аз не мога да я разваля.
***
Най-добрата награда за честността, а спокойния сън.
***
Невежеството не може да бъде нито аргумент, нито оправдание.
***
Сладострастието, подобно на много други желания, в крайна сметка е неудържим стремеж към проникване.
***
Свободният човек е рационален в мислите си за живота и в това е неговата мъдрост.
***
Срамът е невъзможност да преодолееш презрението на другите заради това как изглеждаш, какво имаш, какво правиш или мислиш. Най-доброто лекарство срещу срама е знанието, че презиращите най-напред презират себе си.
***
Състрадание е скръб или поне тъга, породена от идеята за някакво зло, което е постигнало другиго, когото мислим за подобен на нас.

Божидар Ивков

Реклама