Етикети

, , , , , , ,

Без здрав смисъл всички морални норми са ненадеждни.
***
Войната е лудост, пораждаща епидемия от травми.
***
Бъдещето би трябвало да принадлежи на превантивната медицина. Би трябвало… от 19 век се очаква това бъдеще.
***
Животът е постоянна борба и постоянно постигане на малки победи. Истинската загуба е само една и това е краят.
***
Във възпитанието всичко е важно!
***
Самоувереността и надменността могат да провалят и най-големия талант. Талантът се превръща в сила, когато се въоръжи със знания, търпение и житейски опит.
***
Най-добрата операция е тази, която е била предотвратена.
***
Самообучението е живот… пълноценен живот.
***
Тесният специалист може да бъде или широк идиот, или груб емпирик, или учен шарлатанин, или всичко това в едно.
***
Хората винаги имат проблеми с възприемането на истината.
***
Примерът е най-добрият начин за убеждение.
***
Където господства науката религията е преди всичко етика и морал. Където господства религията, науката е робиня.

Божидар Ивков

Advertisements