Етикети

, , , , , , , , , , , ,

В общество, в което думите губят или променят смисъла си и пораждат само недоверие, хората губят свободата си.
***
Чух и забравих. Видях и запомних. Само преживените болка и страдание могат да бъдат разбрани.
***
Благородният човек търси вината най-напред в себе си и предявява претенции към себе си.
***
Глупакът се оплаква, че хората не го разбират. Мъдрецът – че не разбира до край хората.
***
Блажени глупаците – тяхно е царството на тъмнината.
***
Мъдреците използват знанието за самоусъвършенстване. Злите го ползват, за да вредят на другите. Глупаците, за да станат известни.
***
Народ, който спазва законите само тогава, когато му е изгодно, рано или късно губи държавата и свободата си.
***
На думи борбата с лошите и вредните навици е лесна.
***
Срещу хлебарка не вади граната.
***
В държава, в която управляващите са забравили народа си, бедността и нищетата се смятат за естествени и нормални.
***
Цялата история на човечеството е история на непрестанните му опити да се самоубие.
***
Да признаваш собствените си недостатъци в различни ситуации, е признак на различни качества на характера.
***
Споделяй знанията си само с този, който ги търси. Помагай само на този, за който си сигурен, че иска да му бъде помогнато. Учи само този, който има душа за знанието.
***
Да не разговаряш и споделяш с човек, който може да те разбере, означава да загубиш човека. Да разговаряш с човек, чийто ум и интелект са здраво ограничени от рамките на глупостта, означава да си губиш времето и думите. Умният човек не губи нито човека, нито думите си, нито времето си.
***
Без да знаем каква ценност е живота, няма как да знаем какво е смъртта.
***
Когато хората вървят по различни пътеки и в различни посоки, не трябва да правят общи планове.
***
Който говори много, се подлага на риск да каже нещо, което не трябва.
***
Новото винаги се ражда на основата на старото, независимо дали това старо се отрича или утвърждава.
***
Всекидневния напредък е гаранция, че не изоставаме.
***
Човек получава такова отношение, каквото той самият има към другите.
***
Мълчанието никога никой не е подвело.
***
За да не се повтарят грешките, те трябва да бъдат поправяни.
***
С времето не променят възгледите си само глупците.
***
Човек върви по житейския си път напредвайки, само когато знае кое стои отпред, кое следва и какво има зад себе си.
***
Самоусъвършенстването е тайната на прекрасните личности.
***
Човекът е човек, когато тялото и душата му са полу сити. Преситен, той е обречен на застой, гладен – на регрес.
***
Да умееш да контролираш емоциите, е признак на велика сила.
***
Най-нещастни са хората, които са обречени да живеят в интересни времена.
***
Най-вредни са полуграмотните и агресивни хора.
***
Човек с чисти мисли няма лоши постъпки.
***
Лицемерие е да наричаш приятел човек, на когото завиждаш.
***
Нито една стрелба по човек не е добра за развитието на човешкото в човека.
***
Ако нещо не може да се направи, означава, че то изисква повече знания и усилия.
***
Не външния изглед на човека, а душевността му разкрива какъв е.
***
Съществуват три пътя към знанието: пътят на размишлението – най-благородният път, пътят на подражанието – най-лекият и безплоден път, и пътят на опита – най-горчивият и тежък път.
***
За да постигаш трябва да обмисляш – понякога дълго и интензивно.

Божидар Ивков

Реклама