Етикети

, , , , , , , , , ,

Вярата е крехка и изисква непрекъснати грижи. Без грижи тя изтлява.
***
В основата на всяка трагедия е глупостта или тъпотата.
***
Човек непрекъснато се сблъсква с различни жертви на чувствата, докато и той не се превърне в жертва.
***
За любовта единствените лекарства са почтеността, доверието и… самата любов.
***
Животът обикновено внушава на хората разни мисли, но някои са лишени от тази привилегия.
***
Щастието продължава, докато човек може да го цени. То не е даденост. Даденост е умението да ценим щастието.
***
Човек винаги степенува своите и чуждите ценности и способности. Рядко са тези, които умеят да правят това честно и обективно.
***
Без да уважава, човек не може да обича.
***
В природата непотребното се самоунищожава, а потребното съществува, независимо дали можем да уловим смисъла на самоунищожението или съществуването. Природата не се нуждае от нашите претоварени с предразсъдъци оценки.
***
Съзнанието и съвестта са най-голямата ни инквизиция.
***
Знанието се постига чрез страдание.
***
Възрастта не е само въпрос на изживяно време. Тя е и въпрос на ниво на развити за това време, въпрос на постижения на индивида вътре в него и извън него. Тя е въпрос на умствено и духовно съзряване…

Божидар Ивков