Етикети

, , , , , , , , , ,

„На изток от рая”
Насърчавайте другите да говорят и ще бъдете най-търсеният събеседник в света, но внимавайте да не се превърнете в кошче за душевни отпадъци.
***
Понякога мълчейки казваме всичко онова, което иначе не можем да изкажем.
***
Не искаше да говори за проблема, защото той го беше обладал изцяло.
***
Единствено времето може да засили или да заличи страданието ни. Рано или късно всички преставаме да страдаме – въпросът е как!
***
Доброто възпитание може да скрие вътрешните ни терзания и душевните мъки.
***
Количеството знание е обратно пропорционално на количеството щастие и право пропорционално на духовната нищета.
***
Познанието е бреме и затова се споделя в други мозъци.
***
Човек не знае, че може да издържи всичко докато не му се наложи.
***
Да се отгледат деца се изисква кураж и… мъничко лудост. Иначе никой не може да издържи лудостта на израстването на един човек.
***
Тържество на интелекта е, когато един посредствен човек разбере, че да си велик, означава да си преди всичко велик самотник и след това велик…
***
Добре изживян живот е този, който след свършека си не носи облекчение на света.
***
Ако не можеш да бъдеш с човека, когото обичаш, по-добре е да го забравиш. Любовта изисква споделеност и отдаденост, а тях не можеш да поддържаш единствено посредством пощенски марки или техните съвременни технологизирани проявления.
***
Мълчанието е израз на мъдрост, но и на духовна нищета. Трябва да се изчака, за да се разбере, кое от двете е. Ако е второто, няма да се наложи дълго чакане.

„Зимата на нашето недоволство”
Благодарение на собствената ми глупост понякога успявам да започна нещо ново.
***
Ако човек има следи от рани, значи е живял. Ако има „живи“ рани, означава, че продължава да живее.
***
Милостта, състраданието и взаимопомощта в политиката и бизнеса се проявяват след като си се научил да унищожаваш съдбите на всички, които са се изпречили на пътя ти. А след като си се научил на унищожение, едва ли ще можеш да градиш, освен ако чрез градежа не продължаваш унищожението.
***
Колкото повече гледате назад, толкова по-вероятно е това, от което се страхувате да ви настигне и да ви сграбчи.
***
Ако глупостта и омразата на отделни хора те обиждат, значи, че имаш сериозни пробойни в интелигентността и чувството си за сигурност.
„За мишките и хората”
Трудно е да се установи балансът между добротата и глупостта. Сигурно е обаче, че те взаимно се предполагат.
„Луната залезе”
За да си истински победител трябва да си истински свободен.

Божидар Ивков