Етикети

, , , , , , , ,

Никой не избира родителите си, приятелите си, любимите си… Животът – по свой, неизвестен и неразбираем за нас каприз – ни ги изпраща и отнема.
***
Силните вълнения предизвикват удивителни, невероятни неща. Дори хората, под напора на вълнението, могат да се изненадат от самите себе си.
***
Пълната свобода е тежко бреме и не е за всеки.
***
Жената е странно същество. Умният мъж не се стреми да има мнение за жената. Тя може да те изкуши, или да те предаде, може да бъде бездънна или повърхностна, обичаща или ненавиждаща. Може да възпламени невероятна любов и да потуши само с поглед пожара й. Жената…
***
Има два вида жени. Едните, които никога не забравят факта, че са жени. Другите, които често забравят това, като се оставят да бъдат унижавани.
***
Всички сме във времето. Разликата е в мястото ни в хранителната верига. Върховете й рядко се интересуват от времето, макар и те да са негови поданици.
***
Безразличието или високомерното отношение към страданието на другите, са най-отвратителните човешки качества, достойни за най-голямо презрение.
***
Човек рядко умира от любов. Но липсата й е затрила милиони.
***
Един от белезите за нашето съзряване, е момента, в който започваме да съдим другите.
***
Баналността – това е най-ужасното и най-вълнуващото качество на живота ни.

Божидар Ивков