Етикети

, , , ,

За силата на страстта винаги се съди по безразсъдството, което проявяваме в нейно име.
***
Само когато си потребен, животът придобива смисъл.
***
Докато съвестта е жива, няма вина, която може да бъде забравена.
***
Празнословието, лъжата, шикалкавенето са едни от най-противните черти на човешкия характер. Може би затова не понасям политиците.
***
Много често в основата на човешката лошотия стои слабостта. Слабият човек е жесток.
***
Можеш да се скриеш от всичко, но не и от себе си. Моето „Аз“ винаги знае къде съм.
***
Когато сърцето иска да забрави, може да забрави всичко.
***
Доверие се гради цял живот, а се губи за миг. Повторно възстановеното доверие винаги носи белезите от някаква загуба.
***
Човек познава единствено себе си до отвращение и никога не е отвратен от себе си.
***
Състраданието е благородна черта, присъща на човека. Слабият и страхлив човек състрадава, за да се избави от страха, който поражда в него чуждото нещастие. Но това по-скоро е изолация от страданието на ближния. Истинското състрадание е действие за доброто на другия, а не сантимент. Истинското състрадание е готовност да се върви до край, за да се помогне. Да състрадаваш означава да се принасяш в жертва – доброволно и без отплата.

Божидар Ивков