Етикети

, , , ,

„Идеи, идеи, идеи!
Само не ме карайте аз да ги реализирам.
Имам достатъчно проблеми
с реализацията на собствените си идеи“ (Б.Ивков).

„Zero Project“ работи под егидата на международната организация „World Future Council“ (Световен съвет за бъдещето) и „European Foundation Centre“ (Европейски център на фондациите).

Zero Project е отправила покана към неправителствените организации и всички експерти в Русия, които работят в сферата на защита правата на хората с ограничени и ограничавани възможности (увреждания) и подобряване на тяхното качество на живот, да участват в конкурса за иновативни методи и процедури. Темата на тазгодишния конкурс е „Независим живот и участие в политическия живот“.

Според организаторите на конкурса „независим живот“ е философия и начин на живот за милиони хора с ограничени и ограничавани възможности по целия свят. И независимо, че всеки влага свой смисъл в термина „независим живот“, то в действителност такъв начин на живот е възможен благодарение на съчетаването на различни фактори на външната среда и личностни фактори. Това позволява на хората с ограничени и ограничавани възможности сами да контролират живота си независимо от степента, в която им е потребна подкрепа. Важен елемент тук е възможността за свободен избор и отговорно вземане на решения за това, къде, с кого и как да се живее. Услугите трябва да бъдат достъпни за всички „на основата на равни възможности“, като на хората с ограничени и ограничавани възможности се осигурява свобода на действие в ежедневието. „Независимият живот“ предполага и изисква свободен достъп до създадената от човека физическа среда и достъпен транспорт, наличие и свободен достъп до помощни средства, наличие на лични асистенти и/или услуги, които се предоставят в общността, където живеят хората с ограничени и ограничавани възможности.

В конкурса могат да участват нови методи, които се реализират в рамките на даден проект или неправителствени организации, както и нови процедури: закон, правило, стандарт, план за действие, програма и т.н., които са разработени от правителствата, парламентите или държавната администрация на всички равнища на управление. Те обаче не могат да бъдат представени съответните отговорни органи.

Важно условие за участие в конкурса е всички представени методи или процедури да се реализират не по-малко от 18 месеца и тяхната ефективност да бъде доказана с факти и цифри. Възможно е те да бъдат реализирани на местно, национално, регионално или международно равнище.

И нещо много важно. Организаторите на конкурса напомнят, че не се приемат заявки за участие, които: (1) са основани само на идея; (2) нямат ясна стратегия; (3) са чисто научно-изследователски проекти (4) не са били проверени в практиката; (5) реализират се за привличане на обществения интерес или са рекламни кампании; (6) отделят основно внимание на достъпността или заетостта.
Иновативните метод или процедура могат да бъдат представени от всеки, в т.ч. експерти от академичните среди, държавата, частния и неправителствения сектори. Допускат се и собствени проекти.

С други думи, проекти, изградени на принципа „Дайте да дадете“ не се толерират, както и „голи“ идеи, защото – както казвам „Някои хора са пълни с толкова много идеи, че замръзват на идейно ниво“. Една добра идея е чудесно нещо, но тя изисква огромна организационна, техническа и експертна работа по нейната реализация. Изисква и човешки и материален ресурс – нещо, което много организации в България не разбират.

Източник: НКО (2014) НКО приглашают на конкурс новаторских методов улучшения жизни людей с ограниченными возможностями. http://www.asi.org.ru/news/nko-priglashayut-na-konkurs-novatorskih-metodov-i-protsedur-dlya-lyudej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/

доц. д-р Божидар Ивков