Етикети

, ,

Щастието и здравето са ценности, чиято стойност разбираме едва, когато ги загубим.
***
Истината е най-срамежливата дъщеря на страданието. И за нея обикновено не плащат.
***
Парите превръщат човека в същество, което винаги отблъсква.
***
В света има само две истински сили – парите и любовта.
***
Всички носим в себе си животински инстинкти. Как и кога ще се проявят зависи от възпитанието ни и от обстоятелствата.
***
Лошите хора не са лоши, а дълбоко нещастни. Но не могат да осъзнаят това.
***
Политиката – съзнателно или не – винаги е в опозиция на културата. Затова и писателите често са в опозиция на политиката.
***
Не вършете престъпления срещу никого и ще доживеете до щастлива старост.

Божидар Ивков