Етикети

, , , ,

Любовта придава смисъл на всичко, а светът се превръща в чудо. Всяка раздяла прави човека по-беден, независимо дали той осъзнава това или не – светът е престанал да бъде чудо, загубил е яркостта на колорита си, дори цветовете си. И тогава човекът се потапя в свободата да не бъдеш, в свободата на небитието.

***

Всеки търси смисъла на живота и се страхува от смъртта, която често превръща делата човешки в нищо не означаващи и нищожни движения. Смисълът на живота е кодиран в това, за какво е бил изживян.

***

Скръбта по нещо или за някого винаги е скръб за изгубеното време.

***

Хората често бъркат любовта с жаждата за притежание, а тя – като всяка жажда, е мъчителна. Любовта не причинява мъка – мъката е рожба на жаждата за собственост. Да имаш е доста различно от това, да се раздаваш, да състрадаваш, да чувстваш ритъма на другия, т.е. да обичаш.

***

Човекът, когото обичаме е неповторим сред милиардите човешки същества.

***

Загубеното доверие е невъзвратимо.

***

Движението напред е свързано с осъзнаването на това, че мнозинството проблеми, които ни измъчват, са безсмислени.

***

Страхувам се от преситени сърца и изстинали души.

***

Не обичам хората, които се движат по линията на най-малкото съпротивление. Всяко страдание е предизвикателство и то трябва да бъде приемано и изживявано. Когато приемаме страданието ние израстваме.

***

Най-голяма активност трябва да проявяваме, когато ни завладява чувството за безнадеждност. Няма ситуация без изход, независимо дали точно този изход е желания от нас или не.

Божидар Ивков