Етикети

, ,

Безполезно е човек да се опитва да разсъждава за неща, за които няма нито вродени, нито придобити възможности и способности.

***

Блажени глупаците – те не могат да се разочароват. Могат само да вредят.

***

Прозрението е изкуство на интелекта.

***

Силата на човека е в неговия интелект и знания. В тях е и красотата му. Жалко, че има хора, на които природата е изписала липсата им по лицата им.

***

 

Глупостта, злата натура и липсата на усет за мяра, са трита най-големи източника на лоши и вредни маниери. (По Трактат за добрите маниери и доброто възпитание”)

***

Един зъл и глупав човек може да нанесе повече вреда, отколкото десетина умни и добронамерени люде полза.

***

Законите се създават за зайци и катерички. Тапирите пробиват техните морални ограждения.

***

Книгите са деца и родители на ума. (По Приказка за бурето”)

***

Когато на света се появи нещо истински стойностно и добро, може да го познаете по това, че всички глупаци се обединяват срещу него.

***

Обществото е място, където глупостта е единсвеното нещо, което се заплаща от всички.

***

Изкуство, велико изкуство е да можеш да живееш през всичките дни от живота си!

***

На този свят единственото постоянно нещо е лудостта на глупостта – всеки миг е изненада.

***

Най-добрите доктори на света са: умереност, тишина и усмивка.

***

Не насочвай остроумието си срещу глупаците. Те не разбират, но се озлобяват още повече.

***

Глупаците се обичат един друг, защото заболяването им е едно и също – глупостта. (ПоДневникът на Стела)

***

Всяко управление, лишено от съгласието на управляваните, по дефиниция е робство.

***

Разумът е много лек ездач и лесно може да бъде съборен от тежката глупост и тъпота.

***

Умният има пари в главата си, не в сърцето си.

***

Чудя се що за глупак е бил този, който е изобретил правото на глупака да има право на мнение.

Божидар Ивков

Реклама