Етикети

, , , , , ,

Интелигентността може да вгорчи успеха, докато посредствеността не престава да се надява на нещо. (по Р. Барбери)

***

Истински новото не остарява с времето. (По Р. Барбери)

***

В живота всичко е компромис. (По Р. Барбери)

***

Ако умееш да чакаш, всичко ще дойде с времето и навреме. (По Р. Барбери).

***

Дори, когато печелиш трябва да правиш компромис. Алчността в крайна сметка винаги губи. (По Р. Барбери)

***

Човек без минало, объркан в настоящето, се бои от бъдещето. (По Р. Барбери)

***

Когато свалим всички дрехи от тялото, виждаме, че умът ни е задръстен с безполезни накити. (По Р. Барбери)

***

Пътят към вечността преминава през полята на самотата. (По Р. Барбери)

***

Истината е най-вярната „жена” – тя обича единствено простотата на истината. (По Р. Барбери)

***

Привилегиите са преди всичко задължения и зависимост. (По Р. Барбери)

***

При бъбривите хора мълчанието е признак на гняв или духовна празнота. (По Е. Базен)

***

Човек без конкретни спомени, е човек без живот. (По Е. Базен)

***

Всяка смърт е последица от раждане. (По Д. Каре)

***

Алчността и незнанието порждат еднакви резултати. (По М. Крайтън)

***

В блужденията на човешкия дух няма кратки и прави пътища. (По Ж. Сарамаго)

***

… ако човек отстъпва за малките неща, накрая губи смисъла на живота. (Сарамаго 2011: 161)

***

Силата на духа не се проявява чрез пъргавостта на тялото. (По Ж. Сарамаго)

***

Не външните белези, а духът е този, който ни прави това, което сме (По Ж. Сарамаго)

***

Социалният контекст и историческия момент определят лексиката ни. (По Ж. Сарамаго)

***

Тежко на онзи човек или онова общество, които презират дейността на старостта. (По Ж. Сарамаго)

***

Нуждата може всичко. (По Ж. Сарамаго)

***

Щом искаш независимост трябва да си готoв да поемаш отговорност. (По Д. Престън, Л. Чайлд)

***

Наглостта и безсрамието са млякото на политиката. (По Я. Хашек)

***

Невежеството се бои като дявол от тамян от знанието. (По Ф. Ванденберг)

***

Съмнението е заложено в обърканата ни представа за живота. (По Ф. Ванденберг)

***

Ако се страхуваш от отговори, не задавай въпроси. (По Р. Харис)

***

Познанството е най-прекия път до скуката. (По Р. Харис)

***

Не питай и няма да бъдеш лъган. (По П. Дохърти)

Божидар Ивков