Етикети

, , , , , ,

Щастлив е онзи, който е успял… да се учудва на всичко.

***

Ако сме честни никога няма съдим собствената си кауза.

***

След дълги напъни, успя да изрече с голяма мъка големи нелепости (по Теренций)

***

Природата е заложила в повечето от нас любовта към добродетелта и ненависта към безумието. Обществото, което сме създали, заличава труда на природата.

***

Нещата са истински или измамни в зависимост от собствената ни гледна точка.

***

Човек е създаден да мисли, но странно защо го прави рядко.

***

Ако се съмняваш твой дълг е да търсиш.

***

Не избирам приятелите си сред хора без сърца.

***

Доказателствата могат да убедят само ума. Глупостта е безгрешна и не се нуждае от убеждение.

***

Сърцето и разумът рядко са на едно мнение.

***

Всичко социално е подвластно на времето.

***

Човек страда от пороците си и от законите си. (по Тацит)

***

Инстинктът и разумът са деца на различни майки. Блазе на този, който ги превърне в кръвни роднини.

***

Най-много ни отива това, което е най-присъщо на истинската ни същност. (по Сенека)

***

Трагедия е, когато искаш, а не можеш.

***

Само чувствителните и мислещите същества са нещастни.

Божидар Ивков