Етикети

, , , ,

При някои хора най-напред остарява сърцето, а при други – ума. Трети остаряват още в юношеството си. Колкото по-дълго човек остава млад, толкова по-добре живее.

***

Аз искам” е името на мъжкото щастие. „Той иска” – на женското. Спрягането на глагола обаче не променя и не заличава различията.

***

Всичко, което е най-малко, най-тихо, най-леко, потрепването на гущера, полъхът, мигът – малкото, почти неуловимимото изгражда голямото щастие.

***

Този сред хората, който иска да бъде и да остава чист, трябва да може да се мие и с мръсна вода.

***

Най-често сме несправедливи към тези, с които нямаме нищо общо, а не към тези, които са ни противни.

***

Ако нахраниш гладен, храниш душата си.

***

Не давам милостиня, защото не съм достатъчно беден.

***

Истинският мъж, нуждаейки се от опасности и игра, търси жена – най-опасната играчка.

***

И дори да няма повече пътища нагоре, трябва да можем да се издигаме със собствената си глава. Иначе не можем да се изкачим по-високо.

***

По-добре незнание, отколкото половинчатото знание. По-добре осъзната лична глупост, отколкото мъдрост, основана на чуждо мнение.

***

Най-много ненавист изпитват тези, които летят.

***

Угризенията на съвестта учат да се гризе.

***

Всичко прекалено води до болест.

***

Има хора, които като си седят в собственото блато крякат: „Добродетелността изисква да си седиш в блатото”.

Божидар Ивков