Етикети

, ,

На забележката: „Написали сте това погрешно” отговаряйте: „А, това винаги изглежда по този начин, когато аз го пиша”.

***

Седи Пушкин и си мисли: „Аз съм гений и това е добре. Но Гогол също е гений. И Толстой е гений, и Достоевски е гений – царство му небесно. Всички са гении. Няма ли край тази гениалност?” И в този момент всичко свършило.

***

Аз виждам битката между живота и смъртта. Тя ще бъде неестествена, титанична, при напълно равни шансове. И затова естествено ще победи смъртта, а животът е обречен на смърт. Но животът ще се бори до край с всички свои врагове, без да губи за миг напразната надежда.

***

Постепенно човек губи формата си и се превръща в сфера. А щом се превърне в сфера той губи всичките си желания и сили.

***

Когато имаш огромни желания, висши цели, трябва да имаш и огромни сили – физически и умствени, за да понесеш бремето на тяхното постигане. В противен случай ще се чудиш как да се ухапеш дори там, където не можеш да се достигнеш. Когато човек иска да надскочи себе си, а не е подготвен за това, обикновено се пречупва.

***

Да се душат деца е жестоко, но има хора, които са способни само на това!

***

Радостта на глупака обикновено разкрива истинските размери на неговата духовна нищета.

***

Да се съмняваш – това вече означава, че започваш да вярваш!

***

Има хора, които се замислят за своята душа си в края на живота си. А на младини са безсъвестни – подобно на Гогол дори могат да проиграят любимите си.

***

Но моля ви уважаеми! Не се прекланяйте пред мен. И аз съм като вас, само дето съм по-добър от вас. Често, далеч по-добър.

Божидар Ивков