Етикети

, ,

„ПРОЗОРЕЦ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Болезнени, инвалидизиращи и скъпоструващи, ревматичните заболявания често затрудняват извършването и на най-простите действия – такива като ядене, измиване на зъбите или управление на автомобил. Британското дружество по ревматология (БДР) започна кампания „Прости задачи” (SimpleTasks).

Кампанията има за цел да повиши информираността за негативното влияние на лошата диагностика и лечение на ревматичните заболявания, които ги отдалечават твърде много от това, което се признава за прозорец на възможностите”първите 12 седмици от изявата на симптомите. По-късното разпознаване и прилаганото на лечение многократно увеличава риска от трайно увреждане на ставите на пациента, от страдание, предизвикано от хронична физическа болка и инвалидизация – пише БДР.

Сдружението обръща внимание, че средно разпознаването и диагностицирането на АС (Болест на Бехтерев) днес отнема около осем години, а при случаите на РА този период е девет месеца. Свързвайки тези данни (прозорец на възможностите и ежедневна практика), те оформят образа на организационно-диагностичните проблеми, пред които е изправена световната ревматология.

Крис Дейтън – президент на БДР – казва, че първите седмици след появата на ревматичните симптоми, което често се случва в разцвета на силите, са познати като прозорец на възможностите”. Ако пациентите се диагностицират в този критичен период – толкова по-бързо, колкото това е възможно, болестта може да се овладее далеч по-добре и да се намалят негатвините последици за човека. Това има и добри икономически резултати.

Източник: www.ereumatologia.pl/Brytyjczycy-zaczeli-kampanie-o-Oknie-Mozliwosci-w-reumatologii,10886.html

 

*****

 

„ЖИВЕЙ ПО-ДОБРЕ, ОСТАРЯВАЙ ДОСТОЙНО”

В рамките на кампанията „Живей по-добре, остарявай достойно”, организирана от Института по ревматология във Варшава, заедно с неговите партньори, е създадена инициативата – филмов съветник за болни и техните семейства.

В съобщение на Института по ревматология се казва, че вече са създадени и са достъпни четири кратки филма, отнасящи се до приспособяването на кухнята и банята към потребностите на хората с ревматични заболявания, пренасянето на покупки от лица с ограничени възможности, а също и безопасно придвижване по стълби.

Тези филми са изработени от колектив специалисти от Института по ревматология с цел да се улесни ежедневието на болните. Институтът предвижда в близко време да подговти следващите материали.

Living Better, Ageing Wellили „Живей по-добре, остарявай достойно” е девиз, който обхваща физическите и психичните промени, които настъпват като част от процеса на стареене – от рождение и в продължение на целия ни живот. Както и всякакви други фактори, които влияят върху нашите възможности да живеем максимално добре, в т.ч. достъп до сгради, транспорт, технологии, лекарства и процедури.

За много хора с ревматични заболявания това са безценни съвети. Питам се, дали български ревматолози, съвместно с пациентски организации (като изключим няколко ревматолози, звучи абсурдно, нали!), биха направили нещо подобно? Дали фармацевтични фирми биха финансирали такава идея? Откровено казано съмнявам се. И все пак…

 

Източник:http://www.ereumatologia.pl/Filmy-z-instrukcja-obslugi-dla-chorych-na-schorzenia-reumatyczne,10825.html

 доц. д-р Божидар Ивков