Етикети

, , , , ,

Днес светът е изправен пред нова структура на заболеваемостта. През ХХ век изцяло е променена честотата на типовете заболявания – „днес хронично болните са правило, а болните с остри заболявания – изключение”, т.е. в общата лекарска практика „хронично болните представляват 70%” (Дернер 2006: 156). Не малка част от тези хронични заболявания са социално значими: захарен диабет, затлъстяване, хипертония, онкологични заболявания и др.

ЗА НЯКОИ ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

доц. дсн Божидар Ивков

Реклама