Етикети

, ,

Бележка на преводача

В архива си с преводи от полски език открих малък материал, посветен на американското здравеопазване. Преводът е направен през 1997 година и доколкото си спомням бе публикуван във в-к „Кураж” с разрешение на редакцията на Бюлетина, в който бе поместен. Преглеждайки превода, си помислих, че може би е добре той да придобие по-голяма публичност – знанието никога не е излишно, макар и след повече от 15 години.

 

*****

Здравеопазването преживява криза не само в Полша. Американската система за здравеопазване е подложена на непрекъсната критика. Американците плащат за здравни услуги средно с една трета повече от британците, наполовина повече, отколкото японците и италианците, и три пъти повече от… канадците. Последното сравнение е особено важно. Толкова голяма разлика в здравните плащания в съседни страни е учудваща. Ефикасността на лечението е сравнително еднаква. Пример в това отношение може да бъде лечението на болните след инфаркт на сърцето. В Канада се изпълняват на половина по-малко скъпите операции by-pass (бай-пас), а процентът на излекуваните е подобен.

Американските лекари с охота се хващат за скалпела. По-скъпото лечение носи и по-големи печалби. Използването на алтернативни, по-евтини терапии е не само неетично, но и правно невъзможно. В случай на неуспех лекарят го грози съдебен процес и високи обезщетения.

Една от причините за високите стойности на лечението в САЩ са увеличените правни услуги. Излизащият от болницата пациент често получава оферта да обвини болницата или лекаря за лошото лечение (поради малко практика). Адвокатските бюра разбира се не гарантират спечелването на делото, но и не вземат за него никакви такси. В случай на успех взимат само … 30%. Вече има за какво да се борят. Застрахователните фирми, осигуряващи лекарите, трябва да плащат все повече обезщетения. Така се увеличават вноските на лекарите при застраховките за гражданска отговорност. В резултат на това поскъпват лекарските услуги, в които е калкулирано застраховането… Тази система сама се курдисва и приема формата на спирала, предизвиквайки постоянното поскъпване на медицинските услуги.

Пациентите заплащат средно една четвърт от стойността на лечението. Останалите три четвърти покриват частното осигуряване и три федерални програми (финансирани от данъците): Medicare – покрива разходите за първите 60 дни от лечението, Medicaid – е предназначена за хронично болните и тези, които са здрави. Съществуват още военни застраховки.

Опит за промяна на това състояние предприе президента Клинтън. Той представи закон за създаване на система за национално осигуряване, която все пак не намери признанието на сенаторите. В този закон се препоръчва въвеждането на всеобщо осигуряване на работниците, за сметка на работодателите, развитие на медицинските корпорации и диференциране на плащанията за медицинските грижи. Тази система би обременила  допълнително средната класа, която в замяна на това би получила по-лоши медицински услуги. Тя също би провокирала по-нататъшното развитие на правителствената бюрокрация. Същевременно американците очакват пазарни и частно-публични решения, а не увеличаване на задълженията на правителството спрямо гражданите, което се свързва винаги с увеличаване на данъците.

От 1960 г. насам средната продължителност на живота в САЩ е нараснала с 5 години и е достигнала понастоящем 79 г. за жените и 73 г. за мъжете. Това води до повишаване на плащанията от Medicare. Изчислено е, че поддържането на добро здраве при 85 годишна жена струва два и половина пъти повече отколкото при 65 годишната. По-голямата част от стойността на лечението се пада на последните години от живота. Днес частта на пенсионерите по отношение на всички американски граждани представлява 13%, а през 2020 г. тя ще нарасне на 21%. В младите американци буди безпокойство факта, че успоредно със застаряването на обществото все по-голяма част от техните данъци ще бъде използвана за пенсионерите. През последните 25 години доходите на хората над 65 години са нараствали по-бързо, отколкото тези на по-младите. Трансферът на пари между поколенията, при снижаващата се професионална активност на пенсионерите може да доведе до конфликти. Днес петима работника издържат и лекуват един пенсионер. През 2020 г. този брой ще спадне на трима. Единственото решение ще бъде повишаване възрастта за пенсиониране и удължаване на професионалната активност на днешните и бъдещите пенсионери. Много хора смятат, също така, че средствата от осигуровката Medicare трябва да се инвестират добре. Ако допълнително се увеличи личния дял на пациента при заплащане стойността на лечението, то повечето хора ще избират по-евтино лечение. Песимистите твърдят, че досегашните реформи на Medicare напомнят подреждането на столовете по палубата на Титаник, извършванo с вярата, че няма да се стигне до сблъсък с леден блок.

Днес се изграждат корпорации, които поглъщат не само малките частни кабинети, но също и болниците. Те покриват нова мрежа от поликлинични пространства, за които досега е било трудно да се намери лекар. Корпорациите правят това, разбира се, заради печалбата, но едновременно с това подобряват снабдяването на болниците и кабинетите. Ефектът от това е подобряването на медицинските грижи, макар понякога да ограничава избора на лекар. За лекарите това означава по-малко неприятности, свързани с организацията и лечението, и по-малко професионални рискове.

Реформата води, все пак, също и до негативни за самите лекари резултати. Защото нейната цел е намаляване броя на лекарите и особено на специалистите. Те ще получават по-малко доходи при по-голямо натоварване в работата. Съюзът на американските лекари АМА бди за ограничаване достъпа до професията. Ограничава се броя на медицинските училища. Въвеждат се все по-трудни процедури за приемане на чужденците. Обсъжда се драстично утежняване на издаването на визи при медицинско обучение в САЩ.

Американските проблеми на здравните служби съществуват в малко по-друго измерение. Средната продължителност на живота в Полша от много години не достига американската. Не трябва, също така, да се притесняваме от увеличаване стойността на лечението, свързано с внезапно нахлуване на скъпи технологии. Реформирайки здравеопазването все пак е по-добре да се вгледаме в грешките, които правят другите. Винаги е по-добре да се учиш в чуждите университети и от чуждите грешки, отколкото от своите.

 превод от полски: Божидар Ивков

Източник: „Wiadomości Miełnickie”, No 1 (32), януари-февруари 1997 г.