Етикети

, ,

Не можеш и не трябва да криеш любовта си. Понякога тя е като камък на врата, но без него не може. Можеш да потънеш с него, но не и да го махнеш.

***

Любовта е стремеж към другия. Всяка стена разделя и убива.

***

Всичко, което пречи да бъдем щастливи и свободни трябва да се премахне. В това е смисълът на живота.

***

Умниците са толкова глупави и горди, че няма с кого да поговориш.

***

Уж съм умен човек, а не мога да разбера дали искам да живея в тази страна, или да се гръмна. Затова винаги мисля как да я напусна.

***

Болестта е странна твар. Колкото повече противници има, толкова по-неизлечима става.

***

Свободата е като вятъра. Но винаги среща скали, които го спират. Свободата винаги е гранична.

***

Приличието е обратната страна на безобразието.

***

Когато две души се слеят в една Вселената трепти от радост.

***

Изобретили сме всевъзможни техники, технологии и продукти, които правят живота ни по-сигурен и спокоен, дори по-продължителен. Но сме запазили най-отвратителните черти на дивачеството. Неконтролируемото желание да имаш и да властваш може да ни погуби.

Божидар Ивков