Етикети

, , , , , ,

Отличното владеене на чужди езици може да се превърне в професия и да разтвори вратите пред реалното социално включване на много млади хора с увреждания.

Да владееш чужд език означава да можеш свободно да пътуваш в друга вселена. Ако владееш два и повече чужди езика – вече можеш да живееш в няколко паралелни вселени и свободно да се прехвърляш от една в друга. Да обогатяваш общата и специалната си култура.

Тук ще се опитам да представя за младите хора с увреждания съветите на Като Ломб (1909–2003) – известна унгарска полиглотка, по образование химик. През целия си живот тя е била професионален преводач, гений, една от първите симултанни преводачи. Работела е с 16 езика, а на шест от тях е превеждала и техническа литература. Дори на преклонната 90-годишна възраст тя не се отказала от ученето на езици и се е захванала да изучава иврит и дори планирала да учи арабски.

На преклонната 86-годишна възрастКато Ломб срещнала своя 54-годишен приятел. Тя произнесла решаващата за неговия живот фраза: Стив, ти си толкова млад! Толкова години имаш пред себе си, толкова езици можеш да научиш!

В считаната за бестселър книга „Как изучавам езици” Като Ломб формулирала няколко лесни правила, които е добре да се спазват при изучаване на чужд език. Те не представляват проблем за никой, дори за хората с увреждания.

И така, какво съветва Като Ломб?

1. Занимавайте се всекиден с езика, който изучавате. При липса на време, все пак трябва да отделяте поне 10 минути. Най-доброто време за учене е сутрин. Това е като спорт – ако искате красиво тяло тренирайте системно! Отделяйте поне по 10-15 минути за четене или повтаряне на нови фрази.

2. Ако желанието да се занимавате с учене на език отслабва твърде бързо, не „форсирайте” нещата, но и не спирайте ученето – намерете свой алгоритъм за занимания. Например: затворете учебника и послушайте радио, отново почетете, а след това се разходете и т.н.

3. Контекстът е всичко! Никога не зубрете отделни думи, не заучавайте нищо само за себе си, извън контекста. Например, ако сте запомнили израза „strong wind” (силен вятър), то винаги едната дума автоматично ще извежда в паметта ви другата!

4. Много полезно е по полетата на учебниците да се изписват вече готови отделни фрази. Старайте се да ги използвате максимално често в диалозите си.

5. Старайте се мислено да превеждате всичко, което попада пред очите ви: случайно мерната реклама, надпис от афиш, банер в интернет, дочути думи от разговор на улицата или по телевизията. Това всъщност е почивка, дори и да сте уморени. Почивате и вършите нещо полезно за себе си!

6. Да се заучава наизуст е полезно! Но трябва да се заучава само това, което е проверено и коригирано от преподавателя ви. Не препрочитайте собствените си (ако не са поправени) упражнения: при многократно четене на текст, неволно той се запомня с всички грешки в него. Ако учите самостоятелно, заучавайте само това, което сте сигурни, че е правилно.

7. Вече готовите фрази и идиоми записвайте и запомняйте в първо лице, единствено число. Например: „I am only pulling your leg (Аз само те дразня).

8. Всеки чужд език е крепост, която трябва да се щурмува и превзема от всички страни едновременно: с четене на вестници и книги, слушане на радио, гледане на недублирани филми, посещение на лекции на чужд език, работа с учебника, преписване, срещи и разговори с приятели, знаещи добре езика, който изучавате. Например Като Ломб е започнала да изучава руски език с Мъртви души” на Гогол и внушителен речник.

9. Не се страхувайте от грешки, страхувайте се от непоправени грешки. Не се разстройвайте и обиждайте, когато наистина започнат да ви поправят.

10. Бъдете уверени, че въпреки всичко, вие ще научите езика!

Като Ломб предложила и проста формула, която определя резултата в усвояването на чуждия език:

Изминало време + Интерес = Резултат

И помнете, дори и да не можете да си намерите работа като преводач, чуждият език е вселена – тя ще ви пази, ще дарява с дълголетие мозъка и паметта ви, ще развива мисленето ви, ще обогатява културата и ще развива интелигентността ви.

Да, ще ви посрещат по увреждането, но направете така, че да ви изпратят с поклон заради интелекта ви.

 

Източници: http://biblio.forblabla.com/blog/45202938748/Sovetyi–ot-cheloveka-znavshego-16-yazyikov?from=mail&l=bnq_bn&bp_id_click=43713283799&bpid=43713283799

http://www.znania.tv/?p=14851

 

Божидар Ивков