Етикети

, , , , ,

Излезе брой 1 (2) на списание „Бехтеревски търсения” за 2013 година. В броя са публикувани разнообразни материали, посветени както на различни аспекти от живота на хората с болестта на Бехтерев, така и интересни социологически и теологически анализи.

В статията „Феминизация на болестта на Бехтерев. Факт и илюзия” на основата на автоетнограски наблюдения, социално-епидемиологически изследвания и проучване сред членовете на БСБББ-АС, е издигната хипотезата, че „… днес се наблюдава процес – макар и доста бавен – на фемнизация на болестта”. Анализирани са личностните и социалните последици от развитието на този процес.

В своето изследване „Социално конструиране на инвалидността” руската социоложка проф. Елена Ярская-Смирнова, проследява аналитично социалното конструиране на феномена „инвалидност”. Основният извод – свързан с твърдо отстояваната от авторката позиция, че инвалидността трябва да се разглежда не в нейния медициснки контекст, в който доминира и господства патологията и дефицита, а в нейния социален контекст, че инвалидността е социален конструкт, който е своеобразен, изпълнен с културни смисли и значения отговор на обществото спрямо различните видове увреждания. Това е присъщо и характерно и за ревматичните болести, водещи до инвалидност, в т.ч. и за болестта на Бехтерев.

Не по-малко интересна е и статията на проф Елена Ярская-Смирнова и проф. Павел Романов „Образът на властта и властта на образа. Болното тяло в културата”. Анализът е насочен към критичното философско и социологическо осмисляне на презентациите на болното тяло в културата и по специално как то се представя със средствата на различните видове изкуства.

Полският свещенник доц. д-р Мирослав Кивка в своя материал „Какво имаш, което да не си получил”, разглежда от позицията на католицизма въпроса за христианското милосърдие. „Да видиш своята бедност, да я видиш в другите и да се срещнеш с тях, това е да бъдеш милосерден”. Заключителните думи на свещенник Кивка, предаващи словото на Христос са предизвикателство за всеки човек, съхранил в себе си поне искрица човещина: „Стремете се не толкова да търсите утеха, колкото да давате утеха; не толкова да търсите разбиране, колкото да разбирате; не толкова да търсите любов, колкото да обичате

В броя са публикувани и всички български есета, участвали в конкурса „Едгар Стейн” на EULAR-PARE за 2013 година, които разкриват света на хората с ревматични заболявания.

В края на списанието са помоестени различни научни факти и данни от изследвания, които е важно да се знаят от хората с ревматични заболявания, в т.ч. и хората с болест на Бехтерев.

Списанието може да се изтегли на адрес: http://bg.spondylitisbg.org/library-spondylitis/spondylitis-magazine/

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама