Етикети

, ,

Kiwka, M. (2007) Rozumieć filozofię. Wydawnictwo „Atla 2”, Wroclaw. ISBN: 978-83-60732-05-2

rozumiec_filozofie_miroslaw_kiwka_

Една от най-хубавите черти на Интернет е, че той може да се окаже пространството, в което човек се среща с тържеството на човешкия дух. Често тези срещи са разтърсващи и ни карат да се преклоним пред величието на човешкия дух, на човешкия разум, мисъл и вяра. Точно такава бе моята задочна среща с полския свещеник, философ, теолог, културолог д-р Мирослав Кивка. Среща с малкото налични негови текстове в мрежата.

Всяко такова откритие радва и те зарежда с енергия – с онази енергия от очакването на допира с тържеството на духа. Така разбрах и за книгата, която се опитвам накратко да представя тук и да я препоръчам на всеки, който може да навлезе в „дебрите” на философията, воден от ерудит и мислител като М. Кивка.

***

В живота на всеки човек идва време, когато той се пита, какъв е света, в който му се е наложило да живее, откъде е дошъл и защо съществува, ако не е трябвало да го има, кой е той и накъде и докъде отива реката на времето, дали животът му, извън самата борба за съществуване, има някакъв по-дълбок смисъл, в името на който трябва да постъпва точно по този, а не по друг начин. Търсенето на отговори на тези и подобни на тях въпроси, са причината за написването на тази книга. Тя представлява своеобразен компендиум – стегнато и ясно изложение на основните положения на философията. При всяка възможност авторът засяга и въпроси, свързани с познанието, вярата, религията, теологията, експерименталните науки, a също и изкуството, светогледът, идеологията и, в крайна сметка, културата. И тук съвсем не става дума за задоволяване на някакво празно любопитство.

В една своя малка книжка френският философ Роже-Пол Дроа казва: „… всички ние имаме идеи. Имаме своите мнения, вярвания, убеждения. Те могат да се отнасят до политиката, религията, морала, правосъдието, изкуството… Тази съвкупност от мнения и вярвания, притежавана от всеки от нас, не е в действителност философията… Трябва да започнеш да наблюдаваш идеите си, сякаш ги гледаш отвън, тъй като искаш да въведеш ред в главата си[1].” Всеки от нас може да бъде философ. Важното е да „…сложим добро начало, чуждо на илюзиите, предразсъдъците или на мъглявите представи”[2]. За всеки, който иска да поеме по този път книгата на д-р Кивка е незаменима, а знанията и ерудицията му сякаш катализират нашите търсения и опити да разберем идеите, да си дадем наш, собствен отговор на множество егзистенциални въпроси, които често ни измъчват. Помага ни да направим живота си по-добър и… по-жив.

Литературата в библиографската справка в книгата обхваща основни наръчници и разработки в разглежданите сфери на философията и дава възможност за по-нататъшно задълбочено запознаване и изучаване на избраните проблеми. Множеството схеми и отграничения в текста дават възможност за по-добро разбиране и обхващане на същността на разглежданите въпроси и синтез на материала[3].

Ето и един кратък откъс от финала на книгата.

***

„Често, дори сред привидната безжизненост на музейните експонати, може да се почувства тътена на живота и да се открие някаква непреходна истина не само за историята, но и за времената, в които ни се е наложило да живеем. Да я познаваш – това е единственото, което знаем за това, какъв е човека. Да познаеш самия себе си, така че да не се разминеш с живота.

Заслужава накрая на този разказ за философията да се припомни знаменития подканващ стих на Пол Валери за остаряващия музей. Поставяме думите му над началото и края на тази книга за зданието на философията:

…ЗАВИСИ ОТ ТОЗИ, КОЙТО МИНАВА.

ДАЛИ ЩЕ СЪМ ГРОБ ИЛИ СЪКРОВИЩЕ.

ДАЛИ ЩЕ ГОВОРЯ ИЛИ МЪЛЧА.

ТОВА ЗАВИСИ САМО ОТ ТЕБ, ПРИЯТЕЛЮ.

НЕ ВЛИЗАЙ БЕЗ ЖЕЛАНИЕ…[4]

 доц. д-р Божидар Ивков


[1] Дроа, Р.-П. (2007) Философията – диалог с дъщеря ми. ИК „Рива”, София, с. 19

[2] Пак там, с. 5-6.

[3] Краткото представяне на книгата се основава върху полските й интернет анотации. Текстовете на д-р Кивка, с които имах възможност да се запозная, са толкова впечатляващи, че не можах да се въздържа да представя „на сляпо” книгата му.

[4] Kiwka, M. (2007) Rozumieć filozofię. Wydawnictwo „Atla 2”, Wroclaw, с. 197.

Реклама