Етикети

Tracy, Sarah J. (2013) Qualitative Research Methods – Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact. Wiley, John & Sons, Incorporated. ISBN-13: 9781405192033

 EHEP002631

Книгата представлява своеобразно цялостно разглеждане на качествените методи на изследване в социологията и в теорията и практиката на качествената/етнографска изследователска методология.

Авторката Сара Трейси предлага ясни и кратки насоки за това как да се проектират и теоретично обосноват изследвания, как да се пишат предложения и др., както ценни съвети за набиране на участници, провеждане на теренна работа и на интервюта и фокус групи. Лесните за следване стъпки, са предвидени за многостепенен анализ на данните, описващ подробно как изследователя да се движи между теория и емпирия в първичните, вторичните и крайните цикли на кодиране и по този начин да осмисля наличните данни и да извежда теоретични изводи.

Книгата предоставя и критичен поглед върху различни начини, по които да се пишат и представят резултатите от качественото изследване с цел най-голямо научно и социално въздействие. Работата притежава интригуващ стил, съдржа задълбочени примери от собствената практика на авторката и разнообразие от тематични области, както и изобилие от допълнителни материали, за да се внесе по-голяма яснота.

Предназначена е както за начинаещи, така и напреднали изследователи, а може да се ползва и от студенти по социология, антропология и други специалности.

Заслужава да се обърне внимание и на уебсайта-спътник, който включва примерни учебни програми, учебни планове, списък с полезни връзки, тест банки и др. www.wiley.com/go/tracy.

Не мога да чакам да се препродават качествени методи, по-добре е да следвам книгата на Сара Трейси – споделя Каролин Елис от Университета в южна Флорида.

Книгата може да се закупи чрез интернет книжарниците.

доц. д-р Божидар Ивков

Източник: http://www.angusrobertson.com.au/book/qualitative-research-methods-collecting-evidence-crafting-analysis-communicating-impact/32814684/