Етикети

,

НОВ ДОКЛАД ЗА ИНВАЛИДНОСТТА В САЩ. УНИВЕРСИТЕТ „КОРНУЕЛ”

На 18 януари, петък, тази година, ще се проведен уебсеминар от 2:00-3:00 p.m. EST, на който ще бъдат представени данните от новия доклад за инвалидността в САЩ.

Регистрацията за семина може да се направи на адрес: http://www.ilr.cornell.edu/edi/register/index.cfm?event=4152

 Семинарът се организира от Университета „Корнуел” и Института за хора с увреждания. На семинарът ще бъдат представени данни от наскоро приключилото изследване, свързано с уврежданията и заетостта, образованието, бедността, дохода на домакинствата с лица с увреждания и др. Изследователи от университета „Корнуел” ще представят най-новата информация, свързана със статистиката за уврежданията.

Според докладa Disability Status Report:

• Един от всеки десет американци (10.3%) в трудоспособна възраст (21-64) имат увреждане (18.3 млн.);

• Само една трета (33,9%) от хора в трудоспособна възраст с увреждания са заети, в сравнение с 3/4 (75.4%) от хората без увреждания;

• Над една четвърт (27,0%) от американците с увреждания в трудоспособна възраст живеят в бедност, в сравнение с 11,9% от хората без увреждания;

• $ 36,800 е средния доход на едно домакинство с лице с увреждане в трудоспособна възраст, т.е. с близо 40% по-малко от доходите на домакинствата без човек с увреждания ($ 59,400) в трудоспособна възраст;

Тези и още много други статистически данни са на разположение в докладите Disability Status. Те могат да бъдат изтеглени от сайта: www.DisabilityStatistics.org.

Източници:  http://www.disabilitystatistics.org/ \\ http://dri-ky.org/drupal/node/114

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама