Етикети

, , , , , , , ,

Настоящата публикация представлява сборник от афоризми, максими, размисли, сентенции и др., които срещнах в четената от мен художествена литература през 2012 година.

Подоборът им, съставителството и класифицирането на всеки „бисер“ под някакъв етикет, е мое дело и с това се изчерпва скромното ми „авторско присъствие“.

Ето една малка част от бисерите.

„Ако Ницше е прав, че да опозориш един човек означава да го убиеш, то всяка откровена автобиография е самоубийство. Камю.“

„Причината за всяка смърт е раждането”

„Онзи, който съгреши пред своя Създател, Нека той падне в ръцете на лечител. Еклесиаст 38:15.“

„Дали са ви най-хубавата стая, номер шест… Така че за нас вие сте господин номер шест… Защото никога не назоваваме болните по име… Ето например номер три, когото изписаха вчера, лежа тук месеци наред, а името му така и не научих…“

Божидар Ивков

AFORIZMI 2 HUDOJ LITER