Етикети

Социальные работники как проводники перемен / под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, Н. В. Сорокиной (Библиотека «Журнала исследований социальной политики»). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2012. 212 с. ISBN 978-5-903360-73-4

425508_365047780258719_272524_n

Преди броени дни проф. Ярская-Смирнова представи във мрежата нова книга „Социалните работници като проводници на промените”. Това е книга, която е резултат от работата на група автори в рамките на проекти на Центъра за социална политика и джендър изследвания.

Авторите на разработките – „странна”, но много успешна, смесица от специалисти-практици социални работници, от частни центрове за социални услуги, активисти на неправителствени организации, преподаватели и учени – се опитват да отговрят на такива важни и значими въпроси като: какви структурни промени е възможно да се реализират в съвременната руска социална политика „отдолу”, благодарение на инициативите на социалните работници; как тези инициативи са структурирани в различните условия на местно ниво?.

В първата част на книгата са представени аналитични статии, а във втората – изследвания на случаи, от които са изведени въпроси за обсъждане. Представени са не само истории на успеха, но се анализират и системни бариери, които не допускат иновации в социалната сфера.

Това е книга, която може да се използва в учебния процес, в работата на малки групи при провеждане на дискусии. Тя е адресирана към социалните работници, социолозите, активистите на обществените организации, преподавателите и студентите, към всички, които се интересуват от темата за социалните промени, иновации, социалната политика и социалната работа.

СЪДЕРЖАНИЕ

Елена Ярская-Смирнова, Наталия Сорокина, Павел Романов. Агенти и структури на социалната работа.

Раздел 1. Иновации в социалната работа: възможности за промени

Елмира Наберушкина. За инициативите и промените в системата за съдействие на заетостта.

Нина Ивашиненко. Обществените консултации в социалното развитие на местните сообщества: опитът при използването на KETSO.

Глория Виноградова, Олга Мелникова. Борбата на идеологиите за определяне на бездомния: случай на институциализация на грижите.

Александр Малишев, Оксана Парфенова. Социалните услуги като проводници на трансформации в родителските практики (по примера на разпространение папа-училищата в Санкт-Петербург).

Елена Барябина. Социална работа в руските съдилища за непълнолетни: история и перспектива на регионалния проект.

Рахат Орозова. Социална работа в ювеналното право на Киргизстан: предизвикателство и взаимодействие.

Екатерина Федотова-Антонова. „Най-добрият социален работник”: демонстрация на професионално майсторство или PR-технология на институцията.

Раздел 2. История на успеха – истории на промените

Михаил Новиков. Съдействие за самостоятелността на инвалидите: развитие на услугите.

Нина Живолупова, Анастасия Шубина. Опитът от прилагането на метода на работа с мрежа от социални контакти в ситуации на възстановяване на родителски права.

Ирина Кузнецова, Искендер Ясавеев. „Недостъпния Казан”: отсътствието на безбариерна среда, предизвикателства на общественността и реакции на властта.

Светлана Афолтер, Наталя Сорокина. Трансформация на социалната услуга: достъп на децата с инвалидност до интегрирани форми на образование (по примера на град Петрозаводск).

Александра Ляшок. „Тук какво може да се промени? Та това е система!”: опит за изследване на инициативите в системата за социална защита на населението в Краснодарския край.

Екатерина Федотова-Антонова. Домашното насилие в отношението към децата: вердикт или повод за действие.

Анастасия Милая. Папа-училищата – нова форма на социална работа с бъдещите бащи в Санкт-Петербург.

Информация об авторах

Източник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365047780258719&set=a.160378614058971.34628.100002605017806&type=1&theater

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама