Ивков, Б. (1997) Въпреки всичко. ИК „Богиана“, София.

Това е книга за едно мое работно посещение във Франция през 1995 година. Докато се чудя как да я представя, си давам сметка, че най-добре говорят самите думи в книгата.

„Трябваха ми години да осъзная, че най-висшата потребност за всеки човек е да бъде потребен. Но за да си потребен трябва да създаваш – нещо мъничко, но добро и полезно. Допирът с идеите на големите творци ме караше да разсъждавам, да мисля и оценявам преди всичко собственото си „Аз” и собственото си поведение. Променяше се бавно ценностната ми система, откриваше ми се едно сигурно убежище в света на човешкото въображение, където светът бе по-хармоничен, по-богат и красив, и откъдето излизах по-силен.

Сега, стоейки на площад де Вож, чувствах всичко това по-непосредствено и по-осезаемо. Попивах без умора духовната енергия, идваща от дълбините на историята. Бягството от действителността за мен се бе превърнало в необходимост и нея се мъчех да направя изкуство, разбира се, в рамките на духовните ми средства и възможности. Колкото и скромни да са те, щом ми помагаха да съхраня собствената си личност, да съм потребен, да градя нещичко около себе си – за себе си и другите, си заслужава да продължавам. Това правя и сега“

Публикувайки тази малка, вече може би поостаряла, книжка, все си мисля, че може би за някой едно пътуване с мен в миналото би било полезно. Надявам се да е така.

Божидар Ивков

Microsoft Word – НАЧАЛОТО