Етикети

,

На 3 декември – в чест на международния ден на хората с увреждания, Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев стартира свое електронно списание, посветено на социалните проблеми на хората с болестта на Бехтерев, както и на хората с увреждания въобще.

Това е първото научно и научно-популярно списание в страната, в което ще намират място философски, антропологически, социологически, медикосоциални и др. научни текстове, осветляващи същността, причините, тенденциите на развитие и факторите, влияещи върху един или друг процес или явление в сферата на инвалидността.

Списанието „Бехтеревски търсения“, както са го нарекли издателите му, е списание за социалните измерения на медицинските проблеми. То ще се стреми да се „движи срещу течението на тоталната медикализация на живота на хората с увреждания“. Ще се опитва да търси преди всичко социални отговори на множество – смятани днес само за медицински – въпроси.

„Бехтеревски търсения“ е отражение на неспокойния и търсещ дух на хората с болестта на Бехтерев. Предназначено е преди всичко за тях, но може да бъде полезно на всички хора с увреждания, на техните организации, на студенти и преподаватели. На всички, които имат отношение към проблемите на хората с увреждания в България.

НА ДОБЪР ЧАС!

Списанието може да се изтегли на адрес:

списание “Бехтеревски търсения”

Божидар Ивков