Етикети

, , ,

Този речник е предназначен за родителите на деца с увреждания. Макар и на английски, речникът със сигурност ще позволи на родителите да се ориентират в сложната и многообразна проблематика на уврежданията при децата.

Речникът съдържа терминология, която се използва в рамките на различни области: тестове/оценки; ранна интервенция; специално образование и съответните услуги, свързани с него; медицински и терапевтични услуги; семейна подкрепа и ресурси, професионално-техническо обучение; независим живот; попечителство и осигуряване. Речникът е съставен в рамките на Building a Winning Team: The M.V.P. (Most Valuable Parent) Project от Джули Шлахт, специалист по информация за родители с деца с увреждания. Този речник е получил подкрепата и на отдела по специално образование и културни въпроси на Университета на Южна Дакота.

Информацията е от изключителна важност за адекватните реакции и поведение на родителите, особено в първите етапи след откриване на уврежданията на децата им, както и в процеса на цялостната им социализация, лечение, социално включване, образование и професионална квалификация. Запознаването с едни или други аспекти от постиженията на науката в сферата на уврежданията на децата ще позволи на родителите да планират действията си по-правилно и целенасочено.

Източник: Dictionary: For Parents of Children with Disabilities. thespecialparent.com/wp-content/resources/dictionary.pdf

доц. д-р Божидар Ивков

dictionary

Реклама