Етикети

, , , , , ,

Проф. д-р Магдалена Соколовска (1922-1989) е една от най-известните полски социоложки, работили в сферата на социология на медицината.

Първоначално тя е работила като медицинска сестра, след това като лекар, а по-късно и като социолог на медицината. Счита се, че именно тя е създателка на полската социология на медицината и един от популяризаторите на новата по онова време наука в страните от Източна Европа.

Тя е била и инициатор на редица емпирични изследвания както в сферата на медицината, така и на социологията. Освен изследователската си дейност М. Соколовска е и преподавател и обучава първите поколения бележити полски социолози на медицината.

Днес в Полша проф.д-р Магдалена Соколовска е призната за създател на полската школа по социология на медицината, която си остава водеща в страните от Централна и Източна Европа.

Тук предлагам превод на няколко кратки фрагмента от нейната известна монография – Социология на медицината. В тези фрагменти проф. Соколовска разглежда такива значими и днес проблеми като: самопомощ и групи за самопомощ в медицината, социална и здравна депривация, болест и девиация, етикет и етикетиране, медикализация.

доц. д-р Божидар Ивков

SOCPETNO – преводът е в doc формат