Етикети

, ,

Esping-Andersen, G. (2010) Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu. Wydawnictwo: Difin, Warszawa. ISBN: 978-83-7641-272-6

 През май 2010 г. се навършиха 20 години от излизането на книгата „The Three Worlds of Welfare Capitalism”, която издигна автора си сред най-добрите изследователи на проблематиката, свързана с държавата на всеобщото благоденствие. Книгата на Еспин-Андерсен се смята за класика, а идеите му за трите (а по-късно четирите) модела на социалната държава продължават да се използват.

Днес, както смята проф. Фриске, книгата на Еспинг-Андересен отново е актуална благодарение на кризите през последните години. Нещо много важно, според автора не си струва да се води доктринална войни за това дали да се „регулира” или може би, все пак, „дерегулира” обществото. Авторът ни изправя пред поредица от интересни въпроси относно областите, в които колективия живот трябва да бъде по-малко регулиран, а други – повече. Засягат се и такива проблеми, като какви техники могат да се използват за регулиране и кои могат да се смятат за вредни и т.н. Това означава, че книгата заслужава да се прочете отново, за да си отговорим дори само още веднъж на на много стария класически въпрос за социалния ред, в който хората биха могли да живеят малко по-добре.

Изследването на Еспинг-Андерсен отдавна се  смята за класика в сферата на социалната политика, социологията и икономиката, но значението му не се основава само върху това, че изгражда историческа ерудиция в читателите. То се основава и върху това, че се насочва към важни дискусии за публични въпроси и по забележителен начин демонстрира, как такива дискусии трябва да се водят.

Тази книга е поредния представител на световната научна класика, която остава извън вниманието на българското книгоиздаване.

доц. д-р Божидар Ивков