Етикети

, , ,

От 20 до 25 септември в Бишкек се проведе международен семинар на тема: „Редефиниране на инвалидността в Централна Азия”, който завърши с едноименен дистанционен онлайн-курс, организиран от експерти от Висшето икономическо училище в Москва, Католическия университет в Льовен (Бельгия) и Международния университет в Киргизстан.

Онлайн-курсът е бил предназначен за десет участници от Киргизстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан и е бил ръководен от професор Елена Ярска-Смирнова – ВУИ (катедра по обща социология), Патрик Девлигер (Католически Университет в Льовен) и Рахат Орозов (Международен университет в Киргизстан, Бишкек). Той е проведен в рамките на проекта Regional Seminar for Excellence in Teaching, Higher Education Support Program, Open Society Institute.

В семинара са взели участие преподаватели от вузове и сътрудници на НПО от Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Русия, Словения и САЩ. Те са обсъдили теоретическите идеи на социология на инвалидността и проблеми на социалната политика, методи за изследване, преподаване и публична презентация.

Семинарът е стартирал с посещение на две големи обществени организации в Бишкек, които предоставят услуги за деца с тежки форми на трайни увреждания, както и на техните семейства. Това са рехабилитационни центрове на Асоциацията на родители на деца с увреждания и „Умут-Надежда”. Освен предоставянето на социални услуги, които по мнението на всички участници са на високо професионално ниво, тези организации са оргаизирали и предоставянето изключително важната за родителите и децата с увреждания информация за съществуващите възможности да се спазват и отстояват правата на децата с увреждания и техните семейства.

Участниците в дистанционния курс са представили свои окончателни работи, сред които са били работни програми и методики за преподаване на нови университетски курсове по включено образование (Гулбадан Закаева, Айгул Искакова, Алма-Ата Казахстан) и по специална психология (Нина Багдасарьова, Бишкек), есе за културата на инвалидността на основата на анализ на биографично интервю (Асел Абдраимова, Гулнур Есеналиева, Бишкек, Киргизстан) и опита на организаците в пространството на включеното образование (Саодат Хаитова, Ташкент, Узбекистан). Показан е бил и документален филм за живота на човек с инвалидност – лидер на НПО (Джамшед Курбанов, Зарина Курбанбекова, Душанбе, Таджикистан).

Рахат Орозова е споделила резултатите от своите кейс-стади изследвания на различни селски общини в Киргизстан, в които живеят деца с увреждания. Това е първо изследване на подобна тема, което е фокусирано върху множествени структурни неравенства и различни културни контексти, определящи смисъла на инвалидността, а също и определящи стратегиите, към които се придържат семействата в опитите си да се справят с проблемите, пораждани от инвалидността.

Това, как масовата култура формира представите на обществото за инвалидността и по какъв начин трябва да се анализира рекламата и документалното кино, като се работи с различни аудитории, е било предмет на майсторските-класове на проф. Елена Ярска-Смирнова, Павел Романов и Сара Филипс (Университет в Индиана, САЩ). По време на семинара са били показани и обсъдени документални филми, в т.ч. и от програмата на кинофестивала „Кино без бариери”.

Структурата на заетостта и семейната политика създават важни институционални условия за нормализация и интеграция на хората с инвалидност – за противоречиата в тази сфера са говорили Даря Завиржек (Университет в Любляна, Словения) и доцентът от катедрата по социология в Санкт-Петербургския кампус на ВУИ Жанна Чернова. В страните от Централна Азия активно се въвежда включено образование, независимо от ниската степен на достъпност на физическото пространство за децата с трайни увреждания. Главното е да се променят установките на учителите, родителите, чиновниците – смятат експерта на програмата от Института „Отворено общество” (Open Society Institute) Кейт Лепам (Инстамбул). Въпросите, свързани с недостъпността на градската среда, е била разгледана в доклада на Ирина Кузнецова-Моренко (Казан).

Редица участници в семинара са практически ангажирани и работят с детца с увреждания. Анастасия Милая (Санкт-Петербург) разказала за ролята на животните в рехабилитационните и терапевтичните програми, в които тя работи заедно със своите питомци – сибирски хъскита. Подобно аспекти на рехабилитацията на деца с увреждания в България са почти тотално неглежирани и не им се обръща внимание.

Ръководителката на НПО на жени с инвалидност и моден дизайнер Укей Мураталиева (Бишкек, Киргизстан), представила свои работи и е взела отношение по някои джендър аспекти на политиката по отношение на хората с увреждания. В плановете на участниците в семинара влиза развитие на международни научни и образователни проекти в сферата на социология на инвалидността.

Впрочем тази научна дисцплина става все по-известна и актуална в Русия и бившите съветсвки републики благодарение на активната дейност на проф. Елена Ярска-Смирнова и Павел Романов.

Свободен, аналитичен превод от руски език: доц. д-р Божидар Ивков

Източник: http://www.hse.ru/news/recent/62318781.html