Етикети

,

Излезе първия брой на електронния бюлетин на EULAR Pare, с който се отговаря на една голяма потребност – подобряване на комуникацията и информацията както между страните членки на EULAR Pare, така и с външни заинтересовани организации.

Предвижда се електронния бюлетин да излиза три пъти в годината и да съдържа важни новини за работата на Постоянния комитет на EULAR Pare. Основната цел на изданието е да информира читателите за работата на организацията – дейности и проекти на национално и европейско равнище, като по този начин се стимулира активното участие на всекчи. Нещо повече, бюлетинът ще представя работата на организации-членки на EULAR Pare.

В първия борй е публикувана информация за Световния ден за борба с артрита (WAD) „Move To Improve” и за успешната кампания за махане с ръка в подкрепа на хората с ревматични заболявания. Читателите могат да се запознаят и с новия член на Съвета Ингрид Пьолдема.

Важна информация има и за предстоящата конференция на EULAR Pare в Цюрих. Интерес предизвикват материалите за работата на НПО на хора с ревматични заболявания в Дания, Кипър и Полша.

Публикуван е и специален доклад – отделена е цялата 4-а страница – за посещението на ръководството на EULAR Pare в България. Подробно е представена работата на кръглата маса в София, както и участието на ръководството в дейностите по отбелязване на световния ден за борба със склеродермията на 29 юни пред Народния театър „Иван Вазов”.

Източник: е-BREAKTHROUGH. News from the Standing Committee of People with Arthritis/Rheumatism in Europe. ISSUE 1 October 2012

С пълния текст на бюлетина можете да се запознаете тук:

e-BREAKTHROUGH Issue 1 October 2012

Божидар Ивков