Етикети

, , ,

Chang, Ha-Joon (2010) 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism. Allen Lane, London.

Ха-Джун Чанг е корейски икономист, преподаващ в Кембридж. Става известен със своята критика на пазарната ортодоксалност в икономиката на развитието. В книгата си „Отхвърляне на йерархията” (Kicking Away the Ladder) той разкрива как водещите западни капиталистически държави са налагали на развиващите се икономики да се отказват от всички онези протекционистки мерки, които те самите са прилагали в периода на своята индустриализация.

В новата си книга „23 неща, които не ни казват за капитализма” Чанг подлага на критика неолиберализма като цяло. Книгата е написана ясно и четивно. Сред наименованията на главите („Нещата”), откриваме такива заглавия, като „Капиталът има националност”, „Не живеем в постиндустриална епоха” и др. Всъщност Чанг разобличава, както казва и Калиникос, „свещенните крави” на Вашингтонския консенсус, като използва особено въздействащо съчетание от „убедителна аргументация, факти и хумор” (Каллиникос 2011).

Например в една от главите на книгата той твърди, че „Пералнята машина е изменила света повече, отколкото интернет”. Чанг показва, че телеграфът е ускорил предаването на информация два и половина хиляди пъти, докато интернет се е оказал едва сто пъти по-бърз от факса. Той твърди, че улеснявайки участието на жените в пазара на труда, „появата на пералната машина е довела до далеч по-революционни последици, отколкото развитието на интернет” (Каллиникос 2011).

Книгата има и своите не до там добри части. Но най-доброто представяне на дадена книга за всеки човек е прочитането на оригинала.

Текстът е достъпен в интернет и предоставя отговорите на въпроса: Какво и защо не ни казват за капитализма? Независимо дали сме съгласни или не с тези отговори.

За да се придобие по-пълна представа, по-долу са дадени 23-те неща, които според Чанг не ни казват за капитализма.

 Източници:

Chang, Ha-Joon (2010) 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism. Allen Lane, London.

Каллиникос, А. (2011) Интеллектуальное оружие. http://www.rabkor.ru/review/book/12572.html

***

1. Наистина няма такова нещо като свободен пазар. (Thing One. There is really no such thing as a free market.)

2. Компаниите не трябва да се управляват в интерес на техните собственици. (Thing Two. Companies should not be run in the interest of their owners.)

3. Повечето хора в богатите страни плащат повече, отколкото трябва. (Thing Three. Most people in rich countries get paid more than they should.)

4. Пералната машина е променила света повече от интернет. (Thing Four. The washing machine has changed the world more than the internet.)

5. Да допуснем най-лошото за хората и ще получите най-лошото. (Thing Five. Assume the worst about people, and you get the worst.)

6. Голямата макроикономическа стабиност не е направила световната икономика по-стабилна (Thing Six. Greater macroeconomic stability has not made the world economy more stable.)

7. Политиките на свободния пазар рядко правят бедните страни по-богати. (Thing Seven. Free-market policies rarely make poor countries richer.)

8. Капиталът има националност. (Thing Eight. Capital has a nationality.)

9. Ние не живеем в пост-индустриалната епоха. (Thing Nine. We do not live in a post-industrial age.)

10. САЩ не са страната с най-висок жизнен стандарт в света. (Thing Ten. The US does not have the highest living standard in the world.)

11. Африка не е предназначена за икономическа изостаналост. (Thing Eleven. Africa is not destined for under-development.)

12. Правителството може да избере победителите. (Thing Twelve. Government can pick winners.)

13. Превръщането на богатите в по-богати не прави останалата част от нас по-богати. (Thing Thirteen. Making rich people richer doesn’t make the rest of us richer.)

14. Американските мениджъри са надценени. (Thing Fourteen. US managers are over-priced.)

15. Хората в бедните страни са по-предприемчиви, отколкото хората в богатите страни. (Thing Fifteen. People in poor countries are more entrepreneurial than people in rich countries.)

16. Ние не сме достатъчно умни, за да оставим нещата на пазара. (Thing Sixteen. We are not smart enough to leave things to the market.)

17. Повечето образование само по себе си няма да направи страната по-богати. (Thing Seventeen. More education in itself is not going to make a country richer.)

18. Това, което е добро за General Motors не е непременно добро за САЩ. (Thing Eighteen. What is good for the General Motors is not necessarily good for the US.)

19. Въпреки падането на комунизма, ние все още живеем в планова икономика. (Thing Nineteen. Despite the fall of Communism, we are still living in planned economies.)

20. Равенство на възможностите е неравно. (Thing Twenty. Equality of opportunities is unequal.)

21. Влиятелното правителство прави хората по-отворени за промените. (Thing Twenty-one. Big government makes people more, not less, open to changes.)

22. Финансовите пазари трябва да станат по-малко, не повече, ефективни. (Thing Twenty-two. Financial markets need to become less, not more, efficient.)

23. Добрата икономическа политика не изисква добри икономисти. (Thing Twenty-three. Good economic policy does not require good economists.)

Божидар Ивков

Реклама