Етикети

,

От 20 до 22 септември в полския град Лудж (в България известен като Лодз), в Конферентно-изложбения център, ще се проведе международно изложение на продукти и помощни средства за медицинска и социална рехабилитация, физиотерапия, ортопедия и здравна профилактика. За участие в изложението са подали заявка 253 полски и чуждестранни фирми. Организатор на събитието е Interservis sp. z o.o.

На изложението ще могат да се видят продукти от световна величина, а посетителите да се запознаят с най-новите технологии, иновативни методи за лечение, както и с нови области в медицината, които налагат нови стандарти в рехабилитацията и физиотерапията. Ще бъдат показани от приспособления, улесняващи ходенето, до специализирани физиотерапевтични уреди, както и ултрамодерно обзавеждане на кабинети и спа центрове. Посетителите могат да получат практически съвети, да тестват новите уреди и съоражения, както и компютърно изследване на стъпалата, зрително-двигателната координация и др.

Всичко това, а и многото други изненади на изложението, има своето отражение в няколкото тематични научно-приложни конференции и „работилници” за хората, професионално обвързани с рехабилитацията. Очаква се на изложението да присъстват лекари, физиотерапевти, рехабилитатори, представители на НПО, които подкрепят и помагат на инвалидите, както и самите хора с увреждания.

По време на изложението – 21 септември, ще се проведе и конференция, посветена на социалната и професионалната активност на хората с увреждания под наслов: „Хората с увреждания: присъствие, с пълни права, активни”. Очаква се конференцията да предостави много актуална информация и да породи интересни дискусии.

***

Програмата на конференцията включва:

Сесия I: Присъствие на инвалидите публичното пространство.

Дебатът ще е насочен към универсалното проектиране на градската среда без бариери, стратегия за превръщане на туристическите обекти в достъпни за хора с увреждания, адекватност на законодателството и др.

Сесия II: Социална икономика исоциална и професионална активност нa хората с увреждания.

Тук дебатът ще бъде насочен към социалната икономика и работата на „третия сектор” за задоволяване на потребностите на хората с увреждания; към ролята на социалното предприятие за професионална активизация; към образователните потребности на хората с увреждания и др.

Източници:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/117017?utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=06.09.2012

http://www.rehabilitacja.interservis.pl/

Божидар Ивков

Реклама