Етикети

, ,

На 15 август стартира конкурса „Един ден от моя живот”. Провежда го Порталът за хора с ограничени възможности http://www.dislife.ru, при подкрепата на Департамента за семейна и младежка политика на град Москва. Конкурсът се провежда на територията на Москва и е ориентиран към младите хора с трайни увреждания на възраст от 14 до 30 години, които изпитват трудности с придвижването си – хора на инвалидно колички, с нарушения на опорно-двигателния апарат.

Като не знаят как правилно да се държат в обществото с хората с ограничени възможности, здравите хора искренно проявяват жалост и се смущават в тяхно присъствие. И много често именно това неловко съчувствие засилва в хората с увреждания паразитни мисли, които водят до загуба на вяра в себе си, до затвореност и озлобление към обкръжаващите.

Задачата, която си поставят пред себе си организаторите на конкурса „Един ден от моя живот”, е да покажат, как в действителност хората с ограничени възможности със своите ежеддевни постижения могат да накарат всеки здрав човек да погледне по друг начин на понятието „инвалид”.

Участието в конкурса е просто: необходимо е до 9 септември 2012 година да се влезе с Dislife.ru и да се помести в портала история, разказ или просто описание на своите ежедневн победи.

Работата може да бъде написана просто и непретенциозно или, обратното, креативно: главното е в нея да са описани обичайните всекидневни постижения, свързаните с тях съмнения, преживявания, емоции.

„Ежедневното самоусъвършенстване на своите възможности, дори само в простите битови неща, укрепва духът и характерът и за някого това може да се превърне в достоен пример и стимул за саморазвитие” – отбелязал Владимир Олегович Пушкин, първи заместник ръководител на Департамента за семейна и младежка политика на град Москва.

„Политиката и икономиката на Росия като цяло са социално насочени. И, като един от най-големите в страната оператори с информация в областта на инвалидността, порталът Dislife.ru поставя пред себе си задачата да влияе върху социалния „фон”, нагледно да показва на обществото, че за хората с трайни увреждания няма нищо невъзможно. Готовността да предоставяме не съчувствие, а конструктивна подкрепа, като се показват възможностите на инвалидите – това е нашата цел” – казва Юрий Ковалев, ръководител на проекта dislife.ru.

Източник: dislife.ru.

Превод по материала публикуван от проф. Е. Смирнова-Ярская във фейсгрупата Социология на неспособността/инвалидността (Sociology of disability) https://www.facebook.com/groups/389277414445126/